Levensloop uitbetalen

Levensloop uitbetalen

Bij het uitbetalen van de levensloop zegt de Belastingdienst het volgende: 'Neem je het gespaarde bedrag in 1 keer op? Dan wordt er bij degene die je levenslooptegoed uitbetaalt belasting ingehouden over:
  • 80% van het levenslooptegoed dat je hebt opgebouwd tot en met 31 december 2013.
  • 100% van het levenslooptegoed dat je na 31 december 2013 hebt opgebouwd.
  • De levensloopverlofkorting die je krijgt, is maximaal € 205,- maal het aantal jaren waarin je hebt gespaard tot en met 31 december 2011. De levensloopverlofkorting is nooit groter dan het bedrag dat vrijvalt of dat je opneemt.'

Hoe richt je dit in in Humanwave?

Ga naar de Algemene instellingen en klik door naar de kop 'Salaris':
Maak drie componenten aan

  • Een component van het type Bonus, deze noem je 'Levensloop bruto'.
  • Een component van het type Netto vergoeding, deze noem je 'Levensloop netto (onbelast in de wkr)'.
  • Een component van het type Levensloopverlofkorting.

Koppel deze componenten aan de medewerker in zijn/haar arbeidsrelatie.

Let op 
Onderstaand voorbeeld is iemand die van 2006 tot en met 2012 heeft opgebouwd en nog nooit heeft opgenomen. 
De werknemer heeft van 2006 tot en met 2011, 6 keer het recht op levensloopverlofkorting. 
Heeft de medewerker andere jaren opgebouwd dan kunnen de getallen anders zijn.