Melding bij dubbel inplannen van de medewerker

Melding bij dubbel inplannen van de medewerker

Je ontvangt een melding wanneer een medewerker dubbel ingepland wordt, denk bijvoorbeeld wanneer er al verlof is aangevraagd voor die dag of wanneer er al een planning op de geselecteerde dag in Humanwave staat. Dit zorgt ervoor dat je gemakkelijk, optimaal en foutloos kunt plannen.
In de meeste gevallen zal je kiezen voor 'Annuleer'. Wanneer je toch dubbel wil plannen dan kies je voor 'Bewaar'.   • Related Articles

  • Hoe maak ik een planning bij een medewerker?

   Wanneer je een nieuwe medewerker toevoegt aan Humanwave kan je de planning toevoegen. Wanneer je dit in eerste instantie overslaat, dan kan je dit op een later moment nog toevoegen. Wanneer een medewerker geen planning heeft, dan wordt de medewerker ...
  • Hoe kan ik de bijtelling voor een leaseauto corrigeren?

   Wanneer je medewerker gebruik maakt van een leaseauto en voor dit gebruik geen verklaring 'geen privégebruik' heeft, dan moet je voor deze leaseauto bijtelling berekenen. Dit doe je aan de hand van de fiscale waarde en het bijtellingspercentage van ...
  • Wat is te vinden in het profiel van de medewerker?

   In het profiel van de medewerker wordt weergegeven wat de medewerker doet, wie de persoon is en welke aanpassingen en aanvragen er de afgelopen tijd voor de medewerker gedaan zijn. Het profiel is in vier tabbladen onderverdeeld, die elk zijn eigen ...
  • Ik zie een medewerker niet in het afhandelen van de uren?

   In het scherm 'Afhandelen' onder Planning, worden medewerkers getoond waar er een verschil wordt geregistreerd. Wanneer planning en contract of tijdsregistratie en contract gelijk aan elkaar zijn, wordt de medewerker hier niet getoond. Wil je deze ...
  • Hoe voer ik een (nieuwe) medewerker in?

   Je kunt verschillende typen medewerkers invoeren. Humanwave ondersteunt behalve contracten met werknemers en stagiaires ook contracten/afspraken met externen zoals gedetacheerden, uitzendkrachten, vrijwilligers en ZZP’ers. In deze helpfile wordt ...