Mijn medewerker wil de lease auto zakelijk gaan rijden, wat moet ik aanpassen?

Mijn medewerker wil de lease auto zakelijk gaan rijden, wat moet ik aanpassen?

Wanneer een medewerker de lease auto puur zakelijk wilt gaan rijden, dan moet hier het een en ander voor geregeld worden. De medewerker mag dan namelijk niet meer dan 500 kilometers privé maken per jaar. Woon-werkkilometers vallen onder zakelijke kilometers. In dit geval hoef je als werkgever geen bijtelling voor privégebruik bij het loon van de medewerker op te tellen. Belangrijk is dat de volgende twee acties voor de juiste administratie worden geregeld:
 1. Er moet een Verklaring geen privé gebruik aangevraagd worden bij de Belastingdienst, (deze vind je hier);
 2. Vanaf het moment dat de lease auto zakelijk gereden wordt, moet er een sluitende kilometerregistratie worden bijgehouden.
Gaat een medewerker de lease auto inderdaad zakelijk rijden. Pas dan ook het volgende aan in Humanwave:

Bijvoorbeeld: Een medewerker gaat de lease auto vanaf 1 juli zakelijk rijden.

Stap 1
Indien de lease auto al is toegewezen aan de medewerker, beëindig het bedrijfsmiddel op de dag voordat de verklaring privé gebruik ingaat. Is de auto nog niet toegewezen, dan kun je deze stap overslaan en direct naar stap 2 gaan. 
 1. Ga naar het overzicht van de bedrijfsmiddelen op organisatie, en klik door naar Bedrijfsauto. 
 2. Klik op 'meer' achter het bedrijfsmiddel. 
 3. Hier staat de toewijzing aan de medewerker. 
 4. Vul de einddatum in, in het geval van het voorbeeld: 30 juni.
 5. Kies Bewaar, om deze op te slaan. 


Stap 2
Blijf in het scherm "bedrijfsmiddelen op organisatieniveau. 
 1. Klik op het plusteken om het bedrijfsmiddel opnieuw toe te wijzen aan de medewerker. 
 2. Geef de naam van de medewerker in. 
 3. Geef bij toekenningsdatum de ingangsdatum in per wanneer de medewerker de auto zakelijk gereden wordt. 
 4. Geef bij "Geen bijtelling" aan aan dat de Werknemer een verklaring geen privé gebruik heeft. 
 5. Kies voor bewaar. 


Vanaf 1 juli zal er geen bijtelling meer worden opgeteld op het salaris van de medewerker. 
Wordt de verklaring privé gebruik ingetrokken? Dan zal het bedrijfsmiddel ook opnieuw gekoppeld moeten worden, waarbij de reden Geen bijtelling leeg blijft.