Op hoeveel uur ouderschapsverlof heeft de medewerker recht? - Humanwave

Op hoeveel uur ouderschapsverlof heeft de medewerker recht?

Een medewerker heeft recht op 26 x de werkweek aan ouderschapsverlof.

Vanaf 2 augustus 2022 zijn 9 weken hiervan doorbetaald onder de Wet betaald ouderschapsverlof (WBO). De werknemer moet deze 9 weken WBO opnemen in het eerste levensjaar van het kindje, daarna geld enkel het onbetaalde ouderschapsverlof. Tijdens deze 9 weken ontvangt de werknemer een uitkering vanuit het UWV ter hoogte van maximaal 70%. Vanuit de arbeidsvoorwaarden of CAO kunnen hier afwijkende afspraken over gelden, deze zijn dan leidend. 

Na de 9 weken WBO heeft de werknemer dus nog 17 weken recht op onbetaald ouderschapsverlof. Tijdens deze periode ontvangt de werknemer geen salaris over de opgenomen uren, en bouwt deze geen verlof op. 

Voorbeeld:
Een medewerker heeft een contract voor 32 uur in de week en vraagt ouderschapsverlof aan. Dat betekent dat de medewerker maximaal (32 * 26 =) 832 uur aan ouderschapsverlof mag opnemen. Hiervan zijn 32 * 9 = 288 uur betaald. 

Maar wat nu als de medewerker meer of minder gaat werken tijdens ouderschapsverlof? Hieronder staan deze voorbeelden uitgewerkt. 

Voorbeeld 1: De medewerker gaat minder werken, van 32 uur naar 28 uur in de week. 
Bereken het totaal uren aan ouderschapsverlof : 32 * 26 = 832 uur
Bepaal hoeveel uren er reeds opgenomen : 192 uur verbruikt
Bepaal het resterend aantal uur aan ouderschapsverlof = 832 - 192 = 640 uur resterend
Deel het aantal resterende uren door aantal uur dat de medewerker eerst werkte = 640 / 32 = 20 weken.

Dit betekent dat de medewerker nog 20 weken recht heeft op ouderschapsverlof van 28 uur per week, dit is 560 uur totaal. 

Voorbeeld 2: De medewerker gaat meer werken, van 32 uur naar 40 uur in de week.
Bereken het totaal aantal uren aan ouderschapsverlof : 32 * 26 = 832 uur
Bepaal hoeveel uren er reeds zijn opgenomen:  192 uur
Bepaal het resterend aantal uur aan ouderschapsverlof = 832 - 192 = 640 uur resterend
Deel het aantal resterende uren door het aantal uur dat de medewerker eerst werkte = 640 / 32 = 20 weken. 

Dit betekent dat de medewerker nog 20 weken recht heeft op ouderschapsverlof van 40 uur per week, dit is 800 uur totaal. 
  • Related Articles

  • Hoe stel ik ouderschapsverlof in bij een medewerker?

   Natuurlijk kan het zo zijn dat de medewerkers meer tijd willen kunnen doorbrengen met hun jonge kinderen. Hiervoor kunnen beide ouders ouderschapsverlof opnemen om zo tijd met hun kinderen door te brengen. De medewerker vraagt schriftelijk ...
  • De Wet Betaald Ouderschapsverlof (WBO)

   De Wet betaald ouderschapsverlof zorgt ervoor dat werknemers geld ontvangen tijdens een deel van hun verlof als ouders. Op dit moment is het ouderschapsverlof nog onbetaald. De wetswijziging volgt op een Europese richtlijn die voorschrijft dat ...
  • Overzicht verlof voor ouders

   De afgelopen jaren zijn er al veel wijzigingen geweest in de verlofregelingen rondom de geboorte van een kind. Zo werd in 2019 de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van kracht, op 1 juli 2020 kwam daar het aanvullend geboorteverlof bij en in ...
  • Aanvullend geboorteverlof registreren en verwerken met uitkering vanuit het UWV

   De WIEG (Wet invoering extra geboorteverlof) in het kort: Sinds 1 januari 2019 heeft de medewerker recht op eenmaal het aantal werkuren per week geboorteverlof - ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof, of partnerverlof - na de bevalling van de ...
  • Wat is te vinden in het profiel van de medewerker?

   In het profiel van de medewerker wordt weergegeven wat de medewerker doet, wie de persoon is en welke aanpassingen en aanvragen er de afgelopen tijd voor de medewerker gedaan zijn. Het profiel is in vier tabbladen onderverdeeld, die elk zijn eigen ...