Op hoeveel uur ouderschapsverlof heeft de medewerker recht? - Humanwave

Op hoeveel uur ouderschapsverlof heeft de medewerker recht?

Een medewerker heeft recht op 26 x het aantal werkuren in een werkweek aan ouderschapsverlof.

Vanaf 2 augustus 2022 zijn 9 weken hiervan doorbetaald onder de Wet betaald ouderschapsverlof (WBO). De werknemer moet deze 9 weken WBO opnemen binnen het eerste levensjaar van het kindje, daarna geld enkel het onbetaalde ouderschapsverlof. Tijdens deze 9 weken ontvangt de werknemer een uitkering vanuit het UWV ter hoogte van maximaal 70%. Vanuit de arbeidsvoorwaarden of CAO kunnen hier afwijkende afspraken over gelden, deze zijn dan leidend. 

Na de 9 weken WBO heeft de werknemer dus nog 17 weken recht op onbetaald ouderschapsverlof. Tijdens deze periode ontvangt de werknemer geen salaris over de opgenomen uren, en bouwt deze geen verlof op. 

Voorbeeld:
Een medewerker heeft een contract voor 32 uur in de week en vraagt ouderschapsverlof aan. Dat betekent dat de medewerker maximaal (32 * 26 =) 832 uur aan ouderschapsverlof mag opnemen. Hiervan zijn 32 * 9 = 288 uur betaald. 

Maar wat nu als de medewerker meer of minder gaat werken tijdens ouderschapsverlof? Hieronder staan deze voorbeelden uitgewerkt. 

Voorbeeld 1: De medewerker gaat minder werken, van 32 uur naar 28 uur in de week. 
Bereken het totaal uren aan ouderschapsverlof : 32 * 26 = 832 uur
Bepaal hoeveel uren er reeds zijn opgenomen : 192 uur opgenomen
Bepaal het resterend aantal uur aan ouderschapsverlof = 832 - 192 = 640 uur resterend
Deel het aantal resterende uren door aantal uur dat de medewerker eerst werkte = 640 / 32 = 20 weken.

Dit betekent dat de medewerker nog 20 weken recht heeft op ouderschapsverlof van 28 uur per week, dit is 560 uur totaal. 

Voorbeeld 2: De medewerker gaat meer werken, van 32 uur naar 40 uur in de week.
Bereken het totaal aantal uren aan ouderschapsverlof : 32 * 26 = 832 uur
Bepaal hoeveel uren er reeds zijn opgenomen:  192 uur opgenomen
Bepaal het resterend aantal uur aan ouderschapsverlof = 832 - 192 = 640 uur resterend
Deel het aantal resterende uren door het aantal uur dat de medewerker eerst werkte = 640 / 32 = 20 weken. 

Dit betekent dat de medewerker nog 20 weken recht heeft op ouderschapsverlof van 40 uur per week, dit is 800 uur totaal. 
  • Related Articles

  • De Wet Betaald Ouderschapsverlof (WBO)

   De Wet betaald ouderschapsverlof zorgt ervoor dat werknemers doorbetaald krijgen tijdens een deel van hun ouderschapsverlof. Op dit moment is het ouderschapsverlof nog onbetaald. De wetswijziging volgt op een Europese richtlijn die voorschrijft dat ...
  • Hoe stel ik ouderschapsverlof in bij een medewerker?

   In de eerste acht jaar na de geboorte van het kind hebben beide ouders recht op ouderschapsverlof om meer tijd met hun jonge kinderen door te brengen. Het gaat om totaal 26 keer de wekelijkse arbeidsduur (26 weken). Deze weken bestaan uit een deel ...
  • Betaald ouderschapsverlof verwerken in Humanwave

   Wet betaald ouderschapsverlof in het kort Vanaf 2 augustus 2022 kunnen werknemers betaald ouderschapsverlof opnemen. De werknemer heeft recht op 9 x het aantal werkuren per week aan betaald ouderschapsverlof voor kinderen jonger dan 1 jaar. Wanneer ...
  • Overzicht verlof voor ouders

   De afgelopen jaren zijn er al veel wijzigingen geweest in de verlofregelingen rondom de geboorte van een kind. Zo werd in 2019 de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van kracht, op 1 juli 2020 kwam daar het aanvullend geboorteverlof bij en in ...
  • Hoe stel ik betaald ouderschapsverlof in bij een medewerker?

   Op 2 augustus 2022 is de Wet Betaald Ouderschapsverlof (WBO) ingegaan, waardoor er negen weken van het ouderschapsverlof nu betaald kunnen worden opgenomen. Hiervoor kan een uitkering aangevraagd worden via het UWV. De negen weken betaald ...