Op welke manier kan ik salaris inhouden bij ziekte van een werknemer? - Humanwave

Op welke manier kan ik salaris inhouden bij ziekte van een werknemer?

Wanneer je in de contractafspraken van de medewerker hebt staan dat je bij ziekte minder betaalt, mag er salaris worden ingehouden. Andere opties zijn om deze ziektedagen in te houden van het verlof, ATV of plus-uren. Dit is per organisatie en per medewerker vaak verschillend.

Inhouden van salaris bij ziekte kan alleen maar wanneer dit vermeld staat in het contract van de medewerker.

Stap 1
Ga via Start naar 'Nog te doen'.

Stap 2
Klik door naar 'Ziek deze Maand'

Je ziet hier alle ziekmeldingen van de geselecteerde maand. Daarnaast kan je in dit overzicht zien hoeveel dagen de medewerker ziek is geweest, hoeveel werkdagen de medewerker ziek is geweest en een overzicht van het aantal ziekmeldingen in de afgelopen 12 maanden. 


Wanneer je wilt inhouden, klik je rechts bovenaan op de knop 'Inhouden'. Vervolgens verschijnen er de volgende opties:

Salaris: 
Hier kan je het aantal dagen selecteren dat je wil inhouden met daarbij het percentage. Dit percentage staat standaard op 30% ingesteld, aangezien dit het meest voorkomend is in Nederland. De werknemer krijgt in dit geval nog 70% van zijn salaris. Het percentage is vrij aan te passen. 

Verlofsaldo, ATV saldo, Plus en min saldo:
Bij deze opties kunnen de dagen afgetrokken worden wanneer er tegoed is opgebouwd. Er komt een wachtdag te staan in het overzicht Planning, Jaar van de medewerker. 
  • Related Articles

  • Hoe stel ik een inhouding bij zorgverlof in?

   Wanneer er een medewerker met zorgverlof is, mag er 70% van het salaris worden doorbetaald. Dit betekent dat er dus 30% mag worden ingehouden. Als dit minder is dan het minimumloon, dan ontvangt de medewerker het minimumloon. Hoe je deze inhouding ...
  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen. Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Hoe kan ik het aantal dagen voor inhouding voor ziekte berekenen?

   Wanneer een medewerker langdurig ziek is en je over deze ziekte een percentage mag inhouden op het salaris, dan is het belangrijk om het aantal ziektedagen per maand juist te berekenen. Humanwave berekent de inhouding alleen over gehele maanden, dus ...
  • 10 veel voorkomende HR en Salaris situaties

   In de bijlage vind je een overzicht van 10 situaties welke veel voorkomen in de HR en salarisadministratie. In het document worden de volgende situaties besproken: De medewerker krijgt een verlenging van zijn contract - zie ook deze helpfile voor ...
  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...