Overzicht salariscomponenten: Hoe kan ik zien welke salaris componenten aan een medewerker(s) gekoppeld zijn? - Humanwave

Overzicht salariscomponenten: Hoe kan ik zien welke salariscomponenten aan een medewerker(s) gekoppeld zijn?

Onder de Rapporten op organisatieniveau, in het blok 'Werknemergegevens', vind je het rapport 'Componenten'. Wanneer je deze laadt, kun je van de gevraagde periode de gekoppelde componenten terugzien.  

Wanneer gebruik ik dit rapport?
Je kunt dit rapport gebruiken wanneer er een nieuw component wordt toegepast of aangepast.
Bijvoorbeeld: Is voor iedereen de lunchbijtelling aangepast? of  Heb ik voor iedereen de reiskostenvergoeding stopgezet?

Het rapport toont de volgende informatie:
 • Werknemer: de werknemer bij wie de component gekoppeld staat. 
 • Nummer: het personeelsnummer.
 • Component: de gekoppelde salariscomponent (Bijvoorbeeld: reiskosten woonwerkverkeer)
 • Datum vanaf: de datum vanaf waneer de component berekend wordt.
 • Datum tot en met; de datum totdat de component berekent wordt, is deze datum leeg, dan wordt de salariscomponent berekend totdat de medewerker uit dienst gaat.
 • Aantal, Eenheid en Bedrag: Aantal * Eenheid = Bedrag (Bijvoorbeeld: 10 km * 21 ct = 2,10 ; bij aantal is dan 10 ingevuld, bij eenheid 0,21 en bij bedrag 2,10).
 • Percentage: het percentage welke wordt berekend (Bijvoorbeeld: vakantiegeld is 8 procent).


  • Related Articles

  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen. Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Hoe kan ik reiskosten salderen?

   Het kan zo zijn dat jouw organisatie het woon-werkverkeer van medewerkers vergoedt tot X aantal kilometers per enkele reis, en voor andere zakelijke kilometers een hoger bedrag vergoed dan de fiscaal vrijgestelde €0,21 per kilometer. Hierdoor worden ...
  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...
  • Hoe voer ik een (nieuwe) medewerker in?

   Je kunt verschillende typen medewerkers invoeren. Humanwave ondersteunt behalve contracten met werknemers en stagiaires ook contracten/afspraken met externen zoals gedetacheerden, uitzendkrachten, vrijwilligers en ZZP’ers. In deze helpfile wordt ...
  • Hoe kan ik het plus/min saldo corrigeren?

   Werk jij met plus/min uren omdat je een jaarurennorm hebt afgesproken met de medewerker? Dan is er grote kans dat er aan het einde van het kalenderjaar de plus/min uren verrekend moeten worden. In deze helpfile zullen we je uitleggen hoe je makkelijk ...