Plus/min uren overzetten naar het verlofsaldo - Humanwave

Plus/min uren overzetten naar het verlofsaldo

Wanneer je het opgebouwde plus/min saldo wilt opnemen of laten uitbetalen dan moet dit saldo eerst worden overgezet van het plus/min uren saldo naar het verlofsaldo.
Hoe je dit doet, wordt in deze helpfile uitgelegd.
 1. Plus/minuren overzetten via Plus of min uren notatie
 2. Plus/minuren overzetten via Afhandelen


Plus/minuren overzetten via Plus of min uren notatie

Stap 1
Ga naar het menu 'Planning' en tabblad 'Jaar' van de betreffende medewerker van wie je het plus-min saldo wilt omzetten naar het verlofsaldo en klik op de 'Acties' knop rechtsboven in. 

Stap 2
Selecteer 'Plus uren' of 'Min uren' afhankelijk van het saldo.
 1. Kies 'Plus uren' om het Plus/min uren saldo te verhogen, verlofuren inruilen tegen minuren.
 2. Kies 'Min uren' om het saldo te verlagen, en dus de plusuren bij het verlofsaldo op te tellen. 
Stap 3
Vul de velden in: 
 1. Datum: Hier vul je de datum in waar de plus/min uren komen te staan.
 2. Tijden: Geef hier een begin- en eindtijd in, welke totaal overeenkomen met het saldo dat moet worden overgezet.  
 3. Notitie: Voeg een notitie toe zodat je weet dat het om het plus/min saldo gaat dat overgezet wordt naar het verlofsaldo.  
Voorbeeld: Wanneer een werknemer 10 plus-uren heeft en deze over wilt zetten naar het verlofsaldo, kies je voor 'Min uren'. Het moet immers van het plus/min saldo af om het vervolgens bij het verlofsaldo bij te boeken. Je selecteert de datum waarop je dit doet en geeft bij 'Tijden' aan om hoeveel uur het gaat, in dit geval wil je 10 uur overzetten, dan geef je bij de 'Tijd van' 08:00 op en bij 'Tijd tot' 18:00 en laat je het veld voor de pauze leeg. Als notitie kan je erbij zetten dat deze uren naar het verlofsaldo worden overgezet.

Let op: Je kunt met deze werkwijze maar 24 uur per notatie omzetten. Gaat het om hogere saldo's lees dan de tweede werkwijze. 
 1. Kies voor 'bewaar' om het veld in te voeren. Wanneer de aanvraag niet automatisch wordt goedgekeurd, kan deze goedgekeurd worden door de persoon die hier verantwoordelijk voor is. Dit kan zowel via Nog te doen als in de planning van de betreffende medewerker. 
Stap 4
Vervolgens ga je naar hetzelfde 'Acties' knop rechtsboven bij menu 'Planning' tabblad 'Jaar' en selecteer je ditmaal 'Correctie verlof'.

Stap 5
In het scherm dat tevoorschijn komt, voer je de datum in van de correctie en het aantal uur dat naar of van het verlofsaldo gaat met de notitie om aan te geven dat deze correctie van het plus/min saldo is. 
De plus- en minuren zijn nu verrekend met het verlofsaldo! Plus/minuren overzetten via Afhandelen
Wanneer je uren afhandelt per week, kun je het afhandelen ook gebruiken om grotere plus en min saldo's over te zetten naar het verlof of wanneer de min-uren komen te vervallen aan het einde van een jaarurencontract. Het afhandelen doen we via de Tijdsregistratie. Gebruik je geen tijdsregistratie in jullie organisatie, dan kun je deze tijdelijk aanzetten in de instellingen van jouw organisatie onderaan het tabblad Basis. Zet na het afhandelen de tijdsregistratie weer uit. 

Stap 1
Ga naar de medewerker bij wie je plus of minuren wilt verwerken met het verlofsaldo. 

Stap 2
Ga in het linkermenu naar Tijdsregistratie. 

Stap 3
Ga linksboven in naar de gewenste week waarin je het plus/min saldo wilt verrekenen. Er wordt automatisch de zondag van die week geselecteerd. 
Klik op het potloodje, en kies daarna voor volgende. In het eerste scherm hoef je geen wijzigingen door te geven. 


Stap 4
Geef bij Plus/min uren aan hoeveel uren er worden verrekend. Zorg dat je het aantal uren dat je invult altijd terug laat lopen op nul. 
Aan de hand van twee voorbeelden, zal worden uitgelegd hoe je plus of min uren verrekend. 

Voorbeeld: Er worden 40 plus-uren toegevoegd aan het verlofsaldo.
 1. Vul bij plus/min uren -40 in. Er worden 40 uren van het plus-saldo afgehaald. 
 2. Vul bij tijd voor tijd 40 in. Er worden 40 uren als tijd-voor-tijd notatie bij het verlof opgeteld. 

Voorbeeld: Er komen 70 min-uren te vervallen. 
 1. Vul bij plus/min uren 70 in. Het saldo word immers opgehoogd om deze terug naar nul te brengen. 
 2. Vul bij vervallen -70 in. 
Stap 5
Kies voor 'Bewaar'. De uren zijn nu verrekend. 

Stap 6
Ga naar 'Planning' van de medewerker zodat je de verrekening kunt terugvinden. 
In het eerste voorbeeld, vind je een notatie van -40 min uren onder Plus/min uren en een notatie van 40 tijd-voor-tijd uren, onder Extra uren. 
Via het potloodje, kun je eventueel de datum en bijbehorende notitie bewerken
  • Related Articles

  • Hoe kan ik het plus/min saldo corrigeren?

   Werk jij met plus/min uren omdat je een jaarurennorm hebt afgesproken met de medewerker? Dan is er grote kans dat er aan het einde van het kalenderjaar de plus/min uren verrekend moeten worden. In deze helpfile zullen we je uitleggen hoe je makkelijk ...
  • Waar kan ik de voorkeur voor extra / minder uren afhandeling instellen?

   Je kan de voorkeur voor het afhandelen van extra gewerkte en minder gewerkte uren instellen binnen het bedrijf van je organisatie. Dit kan je doen door naar de bedrijfsinstellingen te gaan. De voorkeur wordt automatisch ingeladen, maar je blijft vrij ...
  • Hoe handel je extra en/of minder gewerkte uren af?

   Je gebruikt Humanwave voor het uitbetalen van de salarissen en de medewerkers registreren de gewerkte uren in Humanwave. De medewerkers hebben de uren ingevoerd; je dient de uren af te handelen om de salarissen te betalen. In deze helpfile gaan wij ...
  • Waar kan ik de extra of minder gewerkte uren controleren en afhandelen?

   Wanneer je per week de uren van de medewerkers afhandelt, wil je snel kunnen controleren of er extra of minder gewerkte uren zijn. Je kunt deze uren op twee plekken in Humanwave controleren:  Organisatieniveau: hier krijg je een overzicht per week, ...
  • Waarom uren afhandeling?

   Als je met de medewerker de afspraak hebt dat de extra of minder gewerkte uren verder geen invloed hebben, dan is deze helpfile niet van toepassing op jouw organisatie. Binnen veel organisaties is het echter standaard dat de extra en minder gewerkte ...