Plus/min uren overzetten naar het verlofsaldo - Humanwave

Plus/min uren overzetten naar het verlofsaldo

Wanneer je het opgebouwde plus/min saldo wilt opnemen of laten uitbetalen dan moet dit saldo eerst worden overgezet van het plus/min uren saldo naar het verlofsaldo.
Hoe je dit doet, wordt in deze helpfile uitgelegd.
 1. Plus/minuren overzetten via Plus of min uren notatie
 2. Plus/minuren overzetten via Afhandelen


Plus/minuren overzetten via Plus of min uren notatie

Stap 1
Ga naar het menu 'Planning' en tabblad 'Jaar' van de betreffende medewerker van wie je het plus-min saldo wilt omzetten naar het verlofsaldo en klik op het plusteken rechtsboven in. 

Stap 2
Selecteer 'Plus uren' of 'Min uren' afhankelijk van het saldo.
 1. Kies 'Plus uren' om het Plus/min uren saldo te verhogen, verlofuren inruilen tegen minuren.
 2. Kies 'Min uren' om het saldo te verlagen, en dus de plusuren bij het verlofsaldo op te tellen. 
Stap 3
Vul de velden in: 
 1. Datum: Hier vul je de datum in waar de plus/min uren komen te staan.
 2. Tijden: Geef hier een begin- en eindtijd in, welke totaal overkomen met het saldo dat moet worden overgezet.  
 3. Notitie: Voeg een notitie toe zodat je weet dat het om het plus/min saldo gaat dat overgezet wordt naar het verlofsaldo.  
Voorbeeld: Wanneer een werknemer 10 plus-uren heeft en deze over wilt zetten naar het verlofsaldo, kies je voor 'Min uren'. Het moet immers van het plus/min saldo af om het vervolgens bij het verlofsaldo bij te boeken. Je selecteert de datum waarop je dit doet en geeft bij 'Tijden' aan om hoeveel uur het gaat, in dit geval wil je 10 uur overzetten, dan geef je bij de 'Tijd van' 08:00 op en bij 'Tijd tot' 18:00 en laat je het veld voor de pauze leeg. Als notitie kan je erbij zetten dat deze uren naar het verlofsaldo worden overgezet.

Let op: Je kunt met deze werkwijze maar 24 uur per notatie omzetten. Gaat het om hogere saldo's lees dan de tweede werkwijze. 
 1. Kies voor bewaar om het veld in te voeren. Wanneer de aanvraag niet automatisch wordt goedgekeurd, kan deze goedgekeurd worden door de persoon die hier verantwoordelijk is. Dit kan zowel via Nog te doen als in de planning van de betreffende medewerker. 
Stap 4
Vervolgens ga je naar hetzelfde plusteken rechtsboven bij menu 'Planning' tabblad 'Jaar' en selecteer je ditmaal 'Correctie verlof'.

Stap 5
In het scherm dat verschijnt voer je de datum in van de correctie, het aantal uur dan naar of van het verlofsaldo afgaat met de notitie om aan te geven dat deze correctie van het plus/min saldo is. 
De plus- en minuren zijn nu verrekend met het verlofsaldo! Plus/minuren overzetten via Afhandelen
Wanneer je uren afhandelt per week, kun je het afhandelen ook gebruiken om grotere plus en min saldo's over te zetten naar het verlof of wanneer de min-uren komen te vervallen aan het einde van een jaarurencontract. Het afhandelen doen we via de Tijdsregistratie. Gebruik je geen tijdsregistratie in jullie organisatie, dan kun je deze tijdelijk aanzetten in de instellingen van jouw organisatie onderaan het tabblad Basis. Zet na het afhandelen de tijdsregistratie weer uit. 

Stap 1
Ga naar de medewerker bij wie je plus of minuren wilt verwerken met het verlofsaldo. 

Stap 2
Ga in het linkermenu naar Tijdsregistratie. 

Stap 3
Ga linksboven in naar de gewenste week waarin je het plus/min saldo wilt verrekenen. Er wordt automatisch de zondag van die week geselecteerd. 
Klik op het potloodje, en kies daarna voor volgende. In het eerste scherm hoef je geen wijzigingen door te geven. 


Stap 4
Geef bij Plus/min uren aan hoeveel uren er worden verrekend. Zorg dat je het aantal uren dat je invult altijd terug laat lopen op nul. 
Aan de hand van twee voorbeelden, zal worden uitgelegd hoe je plus of min uren verrekend. 

Voorbeeld: Er worden 40 plus-uren toegevoegd aan het verlofsaldo.
 1. Vul bij plus/min uren -40 in. Er worden 40 uren van het plus-saldo afgehaald. 
 2. Vul bij tijd voor tijd 40 in. Er worden 40 uren als tijd-voor-tijd notatie bij het verlof opgeteld. 

Voorbeeld: Er komen 70 min-uren te vervallen. 
 1. Vul bij plus/min uren 70 in. Het saldo word immers opgehoogd om deze terug naar nul te brengen. 
 2. Vul bij vervallen -70 in. 
Stap 5
Kies voor Bewaar. De uren zijn nu verrekend. 

Stap 6
Ga naar Planning van de medewerker zodat je de verrekening kunt terugvinden. 
In het eerste voorbeeld, vind je een notatie van -40 min uren onder Plus/min uren en een notatie van 40 tijd-voor-tijd uren, onder Extra uren. 
Via het potloodje, kun je eventueel de datum en bijbehorende notitie bewerken
  • Related Articles

  • Hoe beëindig ik een contract/arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

   Wanneer je een contract/arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wilt beëindigen, kan je de volgende stappen volgen.  Stap 1 Ga naar de pagina van de medewerker en kies in het linkermenu 'Arbeidsrelatie'. Stap 2 Druk op het potlood achter het ...
  • Plus min uren in de jaarovergang 2021 - 2022

   Plus/min uren worden alleen gebruikt bij bepaalde type contracten zoals jaaruren. Indien je geen gebruik maakt van plus/min uren is deze helpfile niet van toepassing voor jouw organisatie. Via de plus/min uren saldo wordt er gecontroleerd of de ...
  • Hoe handel je extra en/of minder gewerkte uren af?

   Je gebruikt Humanwave voor het uitbetalen van de salarissen en de medewerkers registreren de gewerkte uren in Humanwave. De medewerkers hebben de uren ingevoerd; je dient de uren af te handelen om de salarissen te betalen. In deze helpfile gaan wij ...
  • Waarom uren afhandeling?

   Als je met de medewerker de afspraak hebt dat de extra of minder gewerkte uren verder geen invloed hebben, dan is deze helpfile niet van toepassing op jouw organisatie. Binnen veel organisaties is het echter standaard dat de extra en minder gewerkte ...
  • Hoe stel ik een medewerker in die een jaarurencontract heeft?

   Wanneer je met een medewerker een jaarurencontract afspreekt, spreek je een aantal uur af dat je verwacht dat de medewerker in dat jaar gaat werken. Voorbeeld:  Je spreekt met de medewerker een jaarurencontract af van 1000 uur, dan verwacht je dat de ...