Premieloonstaat: Hoe kan ik de sociale premies en loonbelasting controleren?

Premieloonstaat: Hoe kan ik de sociale premies en loonbelasting controleren?

De premieloonstaat vind je onder Rapporten op organisatieniveau in het blok 'Salaris'. Op de premieloonstaat vind je een terugkoppeling per periode van de berekende premies.

De premieloonstaat bestaat uit de onderstaande kolommen, 
 1. Gegevens van de medewerker: naam, (personeels)nummer, bedrijf, geboortedatum, de contractdata en het nummer inkomstenverhouding (Nr. IKV). 
 2. Loon in geld, alle bruto vergoedingen, zoals salaris, uitbetaald vakantiegeld en overwerk uitbetalingen.
 3. Loon niet in geld, alle bijtellingen, zoals een auto van de zaak en lunch. Vergoedingen van fiscale waarde die niet in geld worden uitgekeerd (loon in natura).
 4. Aftrekposten, inhoudingen voor pensioenen en andere verzekeringen zoals aanvullende ANW en WIA verzekeringen.
 5. Loon voor SVW, dit is het loon voor sociale verzekeringen, dit is de grondslag voor de sociale premies WW, ZVW, Werkhervattingskas WIA en Sectorfonds
 6. Gebruikte grondslag, dit is de grondslag die daadwerkelijk gebruikt is, deze kan afwijken indien de medewerker meer (heeft) verdient dan het maximum bedrag waarover sociale premies berekend mogen worden.
 7. Sectorfonds, ZVW, WIA, WHK (werkhervattingskas), WW-Laag, WW-Hoog en WW-hierzien, de verschillende premies die berekend zijn.
 8. Loon voor loonheffing, de grondslag van de loonbelastingen.
 9. Ingehouden loonheffing, de ingehouden loonbelasting.
 10. Ingehouden ZVW, dit komt over het algemeen alleen voor bij DGA's (Directeur grootaandeelhouders). Bij dit type medewerkers wordt deze premie van het netto loon ingehouden.
 11. Uitbetaald, het bedrag wat aan salaris is uitbetaald in de betreffende periode.
 12. Verrekende arbeidskorting, de arbeidskorting waarmee rekening is gehouden bij berekening van de loonheffing. 
 13. Levensloopverlofkorting, indien levensloop wordt uitbetaald, dan krijgt de medewerker een korting op zijn loonbelasting, deze korting komt in deze kolom.


Waar vind je het rapport 'Premieloonstaat'?
Je kunt het rapport draaien via de volgende stappen:
1. Ga naar de rapporten in Humanwave
2. Kies het rapport 'Premieloonstaat' in het Salaris blokje
3. Selecteer eerst de gewenste periode
4. Vink de optie 'Optellen' aan


Door op het PDF of Excel symbool te klikken, kun je het rapport in het gewenste format downloaden. 

Duurt het te lang en kan het rapport niet gegenereerd worden, dan kan je voor het blauwe icoon kiezen. Het rapport zal dan als organisatie document worden aangemaakt (deze is altijd in Excel formaat). Wanneer het rapport gegenereerd is kun je deze terugzien onder 'Documenten'.   • Related Articles

  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...
  • Hoe kan ik reiskosten salderen?

   Het kan zo zijn dat jouw organisatie het woon-werkverkeer van medewerkers vergoedt tot X aantal kilometers per enkele reis, en voor andere zakelijke kilometers een hoger bedrag vergoed dan de fiscaal vrijgestelde €0,21 per kilometer. Hierdoor worden ...
  • Waar kan ik de extra of minder gewerkte uren controleren en afhandelen?

   Wanneer je per week de uren van de medewerkers afhandelt, wil je snel kunnen controleren of er extra of minder gewerkte uren zijn. Je kunt deze uren op twee plekken in Humanwave controleren:  Organisatieniveau: hier krijg je een overzicht per week, ...
  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen. Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Overzicht premies: Hoe kan ik zien hoe een premie berekend is?

   In het overzicht premies, kun je terugzien hoe de premies berekend zijn. Het rapport 'Premies' vind je terug bij de Rapporten op organisatieniveau in het blok 'Salaris'. De meeste premies volgen een vast stramien: Er is een grondslag, dit kan het ...