Rapport Loonstaat: Wat staat erop de loonstaat? - Humanwave

Rapport Loonstaat: Wat staat erop de loonstaat?

Je kunt de loonstaat in Humanwave vinden in het rapport 'Loonstaat' onder het kopje 'Salaris'. Wanneer de accountant vraagt voor de verzamelloonstaat over een bepaald jaar kun je hiervoor ook dit rapport gebruiken. 
Je draait dit rapport dan over de perioden januari tot en met december van dat jaar. 
De loonstaat is een rapport waar op door de belastingdienst vastgestelde kolommen de bruto netto berekening wordt weergegeven. De loonstaat bestaat uit de volgende kolommen:
 1. 1 : Loontijdvak, het tijdvak waarover de loonstaat is gemaakt;
 2. 2 : Nummer inkomstenverhouding, het nummer wat wordt doorgegeven naar de belastingdienst en het UWV. Een medewerker wordt herkend aan de hand van zijn BSN, loonheffingennummer van de werkgever en het nummer inkomstenverhouding;
 3. 3 : Loon in geld, alle bruto vergoedingen, zoals salaris, uitbetaald vakantiegeld, en overwerk uitbetalingen;
 4. 4 : Loon niet in geld, alle bijtellingen, zoals auto van de zaak en lunch. Vergoedingen van fiscale waarde die niet in geld worden uitgekeerd (loon in natura);
 5. 7 : Aftrekposten, inhoudingen voor pensioenen en andere verzekeringen zoals aanvullende ANW en WIA verzekeringen;
 6. 8 : Loon voor SVW, grondslag voor sociale premies (SVW);
 7. 12 : Loon voor ZWV, grondslag voor sociale premies (ZWV);
 8. 14 : Loon voor loonheffing, grondslag voor loonheffing;
 9. 15 : Ingehouden loonheffing, de loonbelasting ingehouden op basis van het salaris;
 10. 16 : Ingehouden ZVW, de ZVW premie die op het netto loon wordt ingehouden (komt enkel voor bij DGA's);
 11. 17 : Uitbetaald, het uitbetaalde bedrag;
 12. 18 : Verrekende arbeidskorting, toegepaste arbeidskorting (onderdeel van de loonbelasting)
 13. 19 : Levensloop verlofkorting, de korting op de loonbelasting wanneer men de levensloop laat uitbetalen. 

  • Related Articles

  • Wat staat er op een jaaropgaaf?

   Op een jaaropgaaf staat wat een werknemer in dat jaar heeft verdiend bij een werkgever. Heeft een werknemer meerdere dienstverbanden gehad gedurende het jaar dan krijgt de werknemer meerdere jaaropgaven. Het is gebruikelijk om de jaaropgaaf na de ...
  • Wat is te vinden in het profiel van de medewerker?

   In het profiel van de medewerker wordt weergegeven wat de medewerker doet, wie de persoon is en welke aanpassingen en aanvragen er de afgelopen tijd voor de medewerker gedaan zijn. Het profiel is in vier tabbladen onderverdeeld, die elk zijn eigen ...
  • Wat staat er op mijn loonstrook?

   Binnen Humanwave wordt de salarisstrook volgens een vast template gegenereerd. Je kan de volgende componenten terugvinden op de strook: Het logo van het bedrijf waar je werkzaam bent. De adresgegevens en het loonheffingennummer van het bedrijf waar ...
  • Wat is de PAWW bijdrage?

   De overheid heeft sinds 2016 aanpassingen doorgevoerd in de WW- en loongerelateerde WGA-uitkeringen. Als antwoord hierop hebben sociale partners afspraken gemaakt over de reparatie hiervan. Deze afspraken zijn vastgelegd in de PAWW: de Private ...
  • Hoe kan ik de bijtelling voor een leaseauto corrigeren?

   Wanneer je medewerker gebruik maakt van een leaseauto en voor dit gebruik geen verklaring 'geen privégebruik' heeft, dan moet je voor deze leaseauto bijtelling berekenen. Dit doe je aan de hand van de fiscale waarde en het bijtellingspercentage van ...