Rapportage | Hoe kan ik controleren of een document digitaal ondertekend is? - Humanwave

Rapportage | Hoe kan ik controleren of het document digitaal ondertekend is?

Wanneer je documenten ter digitale ondertekening verstuurd via Humanwave, wil je kunnen controleren welke documenten nog in afwachting zjin, en welke documenten nog ondertekend moeten worden. Middels het rapport "Digitale handtekeningen" kun je de status van het document snel controleren. 

Wij onderscheiden de volgende statussen:
 1. In afwachting  - het document is verstuurd ter ondertekening, maar nog niet ondertekend
 2. Ondertekend - het document is ondertekend
 3. Verwijderd - het document is verwijderd uit het dossier van de medewerker. 
Middels het filter "Status" kun je snel controleren welke documenten er nog niet ondertekend zijn; of alle verstuurde documenten over een periode controleren.   • Related Articles

  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...
  • Digitale handtekening / ondertekenen van contracten en documenten

   Vanuit Humanwave kun je documenten snel en eenvoudig naar de medewerker versturen om deze digitaal te laten ondertekenen. Geen gedoe meer met printen en opnieuw uploaden. Met een klik op de knop wordt het document verstuurd en wanneer de medewerker ...
  • Hoe kan ik reiskosten salderen?

   Het kan zo zijn dat jouw organisatie het woon-werkverkeer van medewerkers vergoedt tot X aantal kilometers per enkele reis, en voor andere zakelijke kilometers een hoger bedrag vergoed dan de fiscaal vrijgestelde €0,21 per kilometer. Hierdoor worden ...
  • Hoe kan ik het plus/min saldo corrigeren?

   Werk jij met plus/min uren omdat je een jaarurennorm hebt afgesproken met de medewerker? Dan is er grote kans dat er aan het einde van het kalenderjaar de plus/min uren verrekend moeten worden. In deze helpfile zullen we je uitleggen hoe je makkelijk ...
  • Wat is het nummer inkomensverhouding (IKV) en wanneer moet ik deze aanpassen?

   Het nummer inkomensverhouding (vaak ook genoemd als dienstbetrekking nummer of afgekort IKV) wordt in de aangifte doorgegeven naar de Belastingdienst en UWV. De combinatie van nummer inkomensverhouding, burgerservicenummer en werkgever (het ...