Corona en recht op privacy

Corona & het recht op privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) is sinds 25 mei 2018 van kracht in de Europese Unie. De meeste bedrijven hebben sindsdien maatregelen genomen om te voldoen aan deze wetgeving. Nu we echter te maken krijgen met het coronavirus en het voorkomen van besmetting op de werkvloer, staat het recht op privacy van werknemers onder druk.

AVG wetgeving rondom gezondheidsgegevens
Als werkgever wil je uiteraard voorkomen dat je werknemers ziek worden en/of elkaar besmetten. Maar welke maatregelen mag en kan je nemen? Hierbij loop je aan tegen de AVG maatregelen. Je mag namelijk niks vastleggen rondom de gezondheidsgegevens van werknemers.

Gezondheidsgegevens zijn namelijk bijzondere persoonsgegevens. “Tenzij de werkgever zich kan beroepen op een wettelijke uitzondering én een van de grondslagen voor het verwerken van ‘gewone’ persoonsgegevens”, aldus het Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In het geval van het overtreden van de wetgeving mag het AP een boete opleggen.
Op dit moment worden er rondom het coronavirus nog geen uitzonderingen gemaakt op deze wetgeving.

Wat mag je niet doen als werkgever?
 1. Vragen naar of vastleggen van symptomen, zoals hoesten of koorts
 2. De temperatuur meten of vastleggen van de werknemer
 3. Vragen of vastleggen waar een werknemer op vakantie is geweest
  1. Bovenstaande drie punten gelden ook als de werknemer uit eigen beweging informatie heeft gedeeld of hier toestemming voor heeft gegeven.
  2. Eventuele kennis over bovenstaande drie punten mag je als werkgever niet delen met derden.
 4. Een medewerker laten testen op grond van een vermoedelijke besmetting met het coronavirus
Wat mag je wel doen als werkgever?
 1. Vragen hoe lang een werknemer afwezig zal zijn in verband met ziekte
 2. Instructies meegeven om besmetting op de werkvloer te voorkomen, die de werknemer moet opvolgen – zoals handen wassen, thuiswerken, bureau desinfecteren
 3. Inschakelen van de arbodienst of bedrijfsarts als er een vermoeden bestaat dat een werknemer besmet is met het coronavirus
Voor meer informatie over dit punt verwijzen we je naar het artikel ‘Vragen over wat je mag weten en vastleggen van je zieke werknemer’ van de AP.
Weten hoe je ziekte vastlegt in Humanwave? Lees onze helpfile.
  • Related Articles

  • Salaris: Acties voor verloning in corona tijden

   Door het coronavirus en de maatregelen vanuit de overheid zijn er bedrijven die te maken krijgen met minder omzet en/of onvoldoende cashflow. Hierdoor zullen zaken anders aangepakt moeten worden in de bedrijfsvoering.  Is dit bij jullie ook aan de ...
  • AVG binnen Humanwave

   De nieuwe AVG wetgeving is nadrukkelijk ook van toepassing op de data van jouw werknemers. In de ontwikkeling van onze HR- en salarissoftware houden wij standaard al rekening met de privacy. Hierdoor is privacy by design gewaarborgd. Humanwave helpt ...
  • Heeft een stagiair recht op verlofuren en vakantiegeld?

   Tenzij je anders afspreekt, heeft een stagiair geen recht op verlof en vakantiegeld. Het is wel gangbaar om een stagevergoeding te geven. De hoogte van de stagevergoeding hangt af van het niveau van de stage en branche waarin je werkzaam bent.
  • Op hoeveel uur ouderschapsverlof heeft de medewerker recht?

   Een medewerker heeft recht op 26 x het aantal werkuren in een werkweek aan ouderschapsverlof. Vanaf 2 augustus 2022 zijn 9 weken hiervan doorbetaald onder de Wet betaald ouderschapsverlof (WBO). De werknemer moet deze 9 weken WBO opnemen binnen het ...
  • Wat is het nummer inkomensverhouding (IKV) en wanneer moet ik deze aanpassen?

   Het nummer inkomensverhouding (vaak ook genoemd als dienstbetrekking nummer of afgekort IKV) wordt in de aangifte doorgegeven naar de Belastingdienst en UWV. De combinatie van nummer inkomensverhouding, burgerservicenummer en werkgever (het ...