Salaris: Acties voor verloning in corona tijden

Salaris: Acties voor verloning in corona tijden

Door het coronavirus en de maatregelen vanuit de overheid zijn er bedrijven die te maken krijgen met minder omzet en/of onvoldoende cashflow. Hierdoor zullen zaken anders aangepakt moeten worden in de bedrijfsvoering. 

Is dit bij jullie ook aan de orde?
Om je optimaal van dienst te zijn, willen wij je graag informeren welke maatregelen je kunt treffen in je salarisadministratie voor de verloning van april en de mogelijk volgende maanden.

Heb je al nagedacht/besloten wat je gaat doen met:
 1. Het verlonen van oproepkrachten | flexibele krachten
 2. Stagiaires/BBL’ers en corona
 3. Het verlonen van de DGA
 4. De uitbetaling van de reiskosten
 5. De uitbetaling van de lunchvergoeding
 6. De uitbetaling van het vakantiegeld
Zijn één of meerdere van bovenstaande zaken op jouw bedrijf van toepassing?
Hou er rekening mee dat de verwerking van de verloning van april dan langer zal duren dan normaal. Begin dus op tijd met de voorbereidingen zodat de medewerkers netjes op tijd het salaris uitbetaald krijgen.

Vanaf medio maart besteden wij op onze website veel aandacht het aan corona. Wij adviseren je om onze site een aantal keren per week te raadplegen. Zo loop je niet achter de feiten aan.

Doe voorzichtig, pas goed op jezelf en je naaste. 

Met vriendelijke groeten,
Het Humanwave team
  • Related Articles

  • Offboarden | Het contract wordt niet verlengd

   Deze workflow weergeeft het functionele proces in Humanwave, en welke stappen je moet doorlopen, en waar je op moet letten wanneer je besluit een contract niet te verlengen. Zoek je meer achterliggende informatie rondom ontslag en ...
  • 10 veel voorkomende HR en Salaris situaties

   In de bijlage vind je een overzicht van 10 situaties welke veel voorkomen in de HR en salarisadministratie. In het document worden de volgende situaties besproken: De medewerker krijgt een verlenging van zijn contract - zie ook deze helpfile voor ...
  • Transitievergoeding in tijden van corona

   De transitievergoeding blijft bestaan als je het contract van een werknemer niet verlengd ook in tijden van corona. Net als het DGA-salaris telt de transitievergoeding niet mee voor de NOW-berekening. De hoogte van de transitievergoeding is ⅓ maand ...
  • Wat gebeurt er tijdens het openen van het loonjaar 2022 en wat moet je controleren?

   Tijdens het openen van het loonjaar 2022 vinden de volgende acties plaats: 1. De bijzonder tarief percentage wordt bepaald op basis wat de medewerker in 2021 verdiend heeft Het bijzonder tarief percentage wordt gebruikt bij eenmalige betalingen zoals ...
  • Stappenplan voor een foutloze verloning

   In deze helpfile vind je de stappen die je dient uit te voeren voor de verloning. Hierbij gaan wij alleen in op eenmalige mutaties en het proces zelf. Het aanpassen van overige arbeidsvoorwaarden wordt in andere helpfiles behandeld.  Het ...