Stagiaires en BBL’ers in tijden van corona

Stagiaires en BBL’ers in tijden van corona

De stagiaires en BBL’ers tellen mee voor de NOW. Met andere woorden, de NOW tegemoetkoming geldt ook voor de stagiaires en BBL'ers.

  • Related Articles

  • Salaris: Acties voor verloning in corona tijden

   Door het coronavirus en de maatregelen vanuit de overheid zijn er bedrijven die te maken krijgen met minder omzet en/of onvoldoende cashflow. Hierdoor zullen zaken anders aangepakt moeten worden in de bedrijfsvoering.  Is dit bij jullie ook aan de ...
  • Transitievergoeding in tijden van corona

   De transitievergoeding blijft bestaan als je het contract van een werknemer niet verlengd ook in tijden van corona. Net als het DGA-salaris telt de transitievergoeding niet mee voor de NOW-berekening. De hoogte van de transitievergoeding is ⅓ maand ...
  • Lunchvergoeding in tijden van corona

   Bijtellingen, inhoudingen en vergoedingen voor de lunch zijn vaak gebaseerd op een gemiddelde van het aantal verwachte werkdagen in een jaar. Als medewerkers thuiswerken dan is het beter om de lunchvergoedingen stop te zetten. Zo voorkom je een ...
  • Waar moet ik opletten wanneer de partner of meewerkende kinderen van de DGA (of eigenaar) in dienst komen?

   Wanneer de partner of meewerkende kinderen van de Directeur Grootaandeelhouder (DGA) in dienst komen bij de holding, hoeven er voor deze medewerkers geen sociale verzekeringen te worden afgedragen (WW, WAO, ZW). De ZVW-premie moet nog wel afgedragen ...
  • Subsidieregeling praktijkleren

   Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt jaarlijks een subsidie beschikbaar voor bedrijven die een erkend leerbedrijf zijn en praktijk- of een werkleerplaats aanbieden aan studenten. Omdat veel bedrijven in het mkb te maken ...