Subsidieregeling praktijkleren - Humanwave

Subsidieregeling praktijkleren

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt jaarlijks een subsidie beschikbaar voor bedrijven die een erkend leerbedrijf zijn en praktijk- of een werkleerplaats aanbieden aan studenten. Omdat veel bedrijven in het mkb te maken krijgen met de subsidieregeling Praktijkleren, hebben we alle informatie op een rij gezet. 

Wat is een BBL- of duaal-traject?
Als werkgever kun je een student begeleiden tijdens een praktijk- of werkleertraject. De student werkt dan vaak drie of vier dagen per week bij de werkgever en volgt op de andere dagen onderwijs. Voor studenten uit het mbo spreek je in deze situatie van een BBL-traject. Dit is een afkorting voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Bij studenten op het hbo noem je dit een duaal-traject.

Geen stagiair, maar een medewerker
Een BBL- of duaal-student tekent, in tegenstelling tot een stagiair, een arbeidsovereenkomst met de werkgever en heeft daarom de juridische status van medewerker. Hij of zij heeft daarom geen recht op studiefinanciering of een OV-jaarkaart, maar krijgt wel salaris conform de geldende CAO-schalen uitbetaald. Indien de CAO ontbreekt ontvangt de student minimaal het wettelijk minimumloon. 

Subsidieregeling praktijkleren
Als werkgever kun je voor de begeleiding van een student in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren. Dit is een tegemoetkoming in de gemaakte kosten van maximaal €2700,- per student per schooljaar. De hoogte is afhankelijk van het aantal weken begeleiding dat de student heeft gekregen. Voor werkgevers die (gedwongen) moesten sluiten tussen 16 maart en 19 mei in verband met de coronamaatregelen heeft het kabinet besloten dat deze weken niet in mindering worden gebracht op de subsidie. 

Let op: de subsidiepot voor studenten in een BBL-traject is bijna 50 keer zo hoog als de pot voor duaal-studenten. Zijn er meer aanvragen gedaan dan er beschikbaar is in de subsidiepot, dan wordt de subsidie verdeeld en per aanvrager verlaagd. Het is niet zo dat wie het eerst komt, die het eerst maalt. Het is echter wel verstandig op tijd te beginnen met de aanvraag. 

Begin op tijd met de aanvraag
De subsidie vraag je als werkgever na afloop van het traject aan via het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor het schooljaar 2019 – 2020 kun je de aanvraag indienen van 1 juli 9.00 uur tot en met 16 september 17.00 uur. Wacht niet tot het laatste moment en zorg dat je op tijd eHerkenning aanvraagt. Deze aanvraag neemt namelijk 2 tot 7 werkdagen in beslag. Uiterlijk 13 weken na de sluitingsdatum ontvang je de beslissing rondom de aanvraag. Als je te laat bent met de aanvraag, dan maak je geen aanspraak meer op de regeling.
Hier lees je precies welke gegevens je nodig hebt voor de aanvraag. 

Voorwaarden subsidieregeling praktijkleren
Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je als werkgever geregistreerd staan als erkend leerbedrijf en aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden wisselen per type onderwijs. Voor zowel mbo als hbo is het belangrijk dat er een ondertekende praktijkleerovereenkomst met de onderwijsinstelling aanwezig is in het (online) personeelsdossier. Mbo-studenten moeten een minimaal aantal uren gewerkt hebben en bij hbo studenten is het van belang dat de opleiding geregistreerd staat in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

  • Related Articles

  • Stagiaires en BBL’ers in tijden van corona

   De stagiaires en BBL’ers tellen mee voor de NOW. Met andere woorden, de NOW tegemoetkoming geldt ook voor de stagiaires en BBL'ers.
  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...
  • Wanneer moet een medewerker een vast contract (onbepaalde tijd) krijgen?

   Een medewerker met een tijdelijk contract heeft recht op een vast contract in de volgende gevallen: Opeenvolgende tijdelijke contracten worden automatisch een vast contract als bij de termijn van de opvolgende contracten de 3 jaar wordt overschreden. ...
  • Salaris: Acties voor verloning in corona tijden

   Door het coronavirus en de maatregelen vanuit de overheid zijn er bedrijven die te maken krijgen met minder omzet en/of onvoldoende cashflow. Hierdoor zullen zaken anders aangepakt moeten worden in de bedrijfsvoering.  Is dit bij jullie ook aan de ...
  • Hoe voer ik een collectieve vrije dag in?

   Een collectieve vrije dag is een dag die in Humanwave gezet kan worden voor alle (of een deel van de) medewerkers zodat er een vrije dag voor iedereen tegelijk wordt aangevraagd. Een medewerker hoeft deze dag niet zelf aan te vragen, de organisatie ...