Tabblad declaraties, wat kan ik hier doen?

Tabblad declaraties, wat kan ik hier doen?Het tabblad declaraties laat zien welke declaraties nog de status open hebben en welke declaraties zijn goedgekeurd voor uitbetalen.

1. Open verzoeken
Onder 'Open verzoeken' worden alle declaraties getoond welke nog niet zijn goedgekeurd. Deze declaraties dienen eerst te worden goedgekeurd, alvorens ze zullen worden uitbetaald. Je dient de declaraties goed te keuren indien ze deze periode moeten worden uitbetaald of afkeuren indien de declaraties niet juist zijn. Wanneer de declaraties nog niet mogen worden uitbetaald, kan je deze in de status 'Open' laten staan, dan zullen ze volgende maand weer verschijnen onder 'Open verzoeken' totdat je ze hebt afgehandeld. 

2. Door jou te betalen 
Onder 'Door je te betalen' staan de declaraties welke al zijn goedgekeurd. Deze declaraties worden betaald in deze salarisronde. Indien dit niet juist is, kun je de declaraties alsnog afkeuren. Klik hiervoor op de naam van de medewerker en navigeer naar het tabblad 'Declaraties'. Open de declaratie en klik op 'Heropen'. 

Indien je het declaratie overzicht hebt gecontroleerd en de status akkoord is, klik je op 'Bewaar'. 


  • Related Articles

  • Tabblad wijzigingen, wat kan ik hier doen?

   In het tabblad 'Wijzigingen' kan je eenmalige mutaties invullen per medewerker, welke de Full Service salarisadministrateur voor je zal verwerken. Het gaat dus om mutaties die je nog niet zelf hebt verwerkt in de arbeidsrelatie(s) van de ...
  • Tabblad met overzicht, wat kan ik hier doen?

   In dit laatste tabblad, onder het vinkje, wordt een samenvatting gegeven van alle mutaties van deze loonperiode. Hier controleer je of het mutatieformulier compleet is.  Dit is tevens het tabblad waar je de maand/loonperiode verstuurt naar de Salaris ...
  • Tabblad contracten, wat kan ik hier doen?

   In het tabblad contracten word je geholpen in de controle van alle in-, door- en uitstroom binnen het bedrijf. Humanwave toont hier: De nieuwe medewerkers in dienst; De medewerkers die uit dienst gaan; De medewerkers die een contractverlengingen ...
  • Tabblad mutaties: wat kan ik hier doen?

   In het tabblad 'Mutaties' wordt een opsomming gegeven van de wijzigingen die je al hebt toegevoegd in de arbeidsrelaties van de medewerkers. Let op: de wijzigingen die je hebt doorgegeven in het tabblad 'Wijzigingen' staan hier nog niet vermeld. Deze ...
  • Tabblad planning, wat kan ik hier doen?

   In het tabblad 'Planning' zie je alle planningsverzoeken die nog open staan en de verzoeken die al zijn goedgekeurd.   1. Open verzoeken Onder 'Open verzoeken' zie je alle verzoeken welke nog niet zijn goedgekeurd. Deze zullen dus niet worden ...