Kan ik verlonen met terugwerkende kracht? - Humanwave

Kan ik verlonen met terugwerkende kracht?

Nee. Om te voorkomen dat er inconsistenties in de boekhouding komen, is het in principe niet mogelijk om met terugwerkende kracht aanpassingen te maken in de salarissen nadat de loonperiode is afgesloten. Denk bijvoorbeeld aan salarisverhogingen of wanneer er een onjuiste Whk percentage is berekend. We raden daarom aan om, wanneer dit mogelijk is, de salarisaanpassingen in de eerst volgende verloning te verwerken.

Wanneer het de bedoeling is dat er met terugwerkende kracht toch aanpassingen in de lonen gemaakt moeten worden, kunnen wij dit repareren. Hier zullen additionele kosten aan verbonden zijn, afhankelijk van de tijd die we met de reparatie bezig zijn. Neem hiervoor contact op met ons via support@humanwave.nl

Hoe het corrigeren van de lonen in reeds afgesloten periodes in zijn werk gaat en wat de mogelijkheden zijn, kan je vinden in deze helpfile: Hoe voer ik een salariswijziging door met terugwerkende kracht?

  • Related Articles

  • Hoe voer ik een salariswijziging door met terugwerkende kracht?

   Het kan voorkomen dat je een salariswijziging met terugwerkende kracht hebt. Dat wil zeggen, je hebt de maand al verloond maar het blijkt dat er toch een hoger salaris voor de medewerker moet worden uitbetaald. Voorbeelden : Je hebt de medewerker ...
  • Verlof uit het voorgaande jaar invoeren (met terugwerkende kracht)

   Wanneer een medewerker met terugwerkende kracht een verlofaanvraag indient uit het vorige jaar terwijl het huidige verlofjaar reeds geopend is, zal het beginsaldo dat in het huidige jaar weergeven wordt, worden aangepast. Het beginsaldo is namelijk ...
  • Hoe voer ik met terugwerkende kracht contracten in?

   Het is mogelijk om meerdere contracten in te voeren zodat je de personeelsdossiers van je medewerkers volledig krijgt. Denk aan contracten die de medewerker in het verleden in je onderneming heeft gehad of een opvolgend contract. In onderstaand ...
  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen. Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...