Transitievergoeding in tijden van corona

Transitievergoeding in tijden van corona

De transitievergoeding blijft bestaan als je het contract van een werknemer niet verlengd ook in tijden van coronaNet als het DGA-salaris telt de transitievergoeding niet mee voor de NOW-berekening. De hoogte van de transitievergoeding is ⅓ maand per gewerkt jaar. Je mag de opleidingskosten hiervan aftrekken. 

Wanneer het financieel niet verantwoordt is om de transitievergoeding in een keer uit te betalen dan kan je de transitievergoeding, in maximaal 6 termijnen te betalen. Let op de werknemer heeft dan wel recht op 2% rente van het resterende bedrag.

Verder lezen over de transitievergoeding?
 1. Wanneer dien je een transitievergoeding te betalen?
 2. Hoe hoog is de transitievergoeding?
 3. Hoe betaal ik de transitievergoeding op de juiste wijze uit?

  • Related Articles

  • Salaris: Acties voor verloning in corona tijden

   Door het coronavirus en de maatregelen vanuit de overheid zijn er bedrijven die te maken krijgen met minder omzet en/of onvoldoende cashflow. Hierdoor zullen zaken anders aangepakt moeten worden in de bedrijfsvoering.  Is dit bij jullie ook aan de ...
  • Hoe hoog is de transitievergoeding?

   In deze helpfile zullen er een aantal zaken rondom de transitievergoeding worden besproken.  Waar heeft de medewerker recht op? Wanneer moet een transitievergoeding worden betaald? Wanneer hoeft geen transitievergoeding worden betaald? Wat is het ...
  • Lunchvergoeding in tijden van corona

   Bijtellingen, inhoudingen en vergoedingen voor de lunch zijn vaak gebaseerd op een gemiddelde van het aantal verwachte werkdagen in een jaar. Als medewerkers thuiswerken dan is het beter om de lunchvergoedingen stop te zetten. Zo voorkom je een ...
  • Stagiaires en BBL’ers in tijden van corona

   De stagiaires en BBL’ers tellen mee voor de NOW. Met andere woorden, de NOW tegemoetkoming geldt ook voor de stagiaires en BBL'ers.
  • Corona | Vergoedingen stopzetten

   Nu een groot deel van Nederland thuiswerkt vanwege het coronavirus, veranderen er een aantal situaties. Lunch, kilometervergoedingen en reiskosten zijn zaken waar (tijdelijk) geen gebruik van wordt gemaakt. Zet deze dan ook stop in Humanwave.  Stap 1 ...