Corona: vergoedingen stopzetten

Corona | Vergoedingen stopzetten

Nu een groot deel van Nederland thuiswerkt vanwege het coronavirus, veranderen er een aantal situaties. Lunch, kilometervergoedingen en reiskosten zijn zaken waar (tijdelijk) geen gebruik van wordt gemaakt. Zet deze dan ook stop in Humanwave. 

Stap 1
Ga naar de medewerker van wie de vergoeding moet worden stopgezet. 

Stap 2
Ga naar de arbeidsrelatie.

Stap 3
Klik op het potlood achter de betreffende afspraak en kies hier voor 'huidige afspraak aanpassen'. 
Hier kun je een einddatum invullen, bijvoorbeeld: 14 maart 2020
reiskostenvergoeding stopzetten
Stap 4
Kies voor 'Bewaar' om de aanpassing op te slaan. 

Alle informatie rondom Corona en HR? Bezoek dan onze Humwanwave corona pagina
  • Related Articles

  • Onbelaste reiskosten | Hoe kan ik deze verstrekken?

   Reiskosten tot 19 cent mogen onbelast vergoed worden aan de medewerker. Vaak wordt er in bedrijven gekozen tussen een van de volgende twee manieren om reiskosten te verstrekken:  Een vaste onbelaste reiskostenvergoeding; waarbij de medewerker een ...
  • Salaris: Acties voor verloning in corona tijden

   Door het coronavirus en de maatregelen vanuit de overheid zijn er bedrijven die te maken krijgen met minder omzet en/of onvoldoende cashflow. Hierdoor zullen zaken anders aangepakt moeten worden in de bedrijfsvoering.  Is dit bij jullie ook aan de ...
  • Lunchvergoeding in tijden van corona

   Bijtellingen, inhoudingen en vergoedingen voor de lunch zijn vaak gebaseerd op een gemiddelde van het aantal verwachte werkdagen in een jaar. Als medewerkers thuiswerken dan is het beter om de lunchvergoedingen stop te zetten. Zo voorkom je een ...
  • Verruiming van de werkkostenregeling (WKR) in 2020 & 2021

   Als tijdelijke corona-maatregel heeft kabinet besloten om de vrije ruimte voor heel 2020 te verhogen naar naar 3% tot een loonsom van 400.000 euro. Voorheen was dit 1,7%. Boven de 400.000 euro bleef de vrije ruimte 1,2%. Humanwave rekent de vrije ...
  • Transitievergoeding in tijden van corona

   De transitievergoeding blijft bestaan als je het contract van een werknemer niet verlengd ook in tijden van corona. Net als het DGA-salaris telt de transitievergoeding niet mee voor de NOW-berekening. De hoogte van de transitievergoeding is ⅓ maand ...