Waar kan ik de documenten vinden die wachten op goedkeuring? - Humanwave

Waar kan ik de documenten vinden die wachten op goedkeuring?

Wanneer de documenten ter goedkeuring naar de managers en/of medewerkers gestuurd zijn, is het handig om in te kunnen zien welke documenten nog op goedkeuring wachten. Om dit inzichtelijk te maken, is er een extra tabblad gemaakt waar de documenten die openstaan ter goedkeuring verschijnen. Waar dit overzicht te vinden is, wordt hieronder uitgelegd. 

Stap 1
Ga via Start naar 'Nog te doen'

Stap 2 
Kies voor kop: 'Documenten'


In deze lijst worden alle documenten zichtbaar die wachten op goedkeuring. Wanneer de documenten vanuit hier worden goedgekeurd, zullen ze uit deze lijst verdwijnen. Het is een checklist om te kijken of er nog verzoeken tot goedkeuren openstaan. 
  • Related Articles

  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...
  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen.  Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Waar kan ik mijn documenten inzien via de mobiele app?

   Het is met de app van Humanwave mogelijk om documenten te delen en in te zien. Zo houd je bijvoorbeeld al je loonstroken altijd bij de hand. Hoe je documenten kunt toevoegen en inzien, staat hieronder: Stap 1 Klik op het kopje 'Documenten' in de ...
  • Wat is te vinden in het profiel van de medewerker?

   In het profiel van de medewerker wordt weergegeven wat de medewerker doet, wie de persoon is en welke aanpassingen en aanvragen er de afgelopen tijd voor de medewerker gedaan zijn. Het profiel is in vier tabbladen onderverdeeld, die elk zijn eigen ...
  • Urenregistratie | Waar kan ik mijn uren invoeren en versturen ter goedkeuring?

   Wanneer jullie organisatie met de Humanwave Uren module werkt, kun je als medewerker jou uren verantwoorden afleggen. Je kunt zowel dit via de web-app als via de mobiele app. Deze helpfile zal doorgaan op hoe je je uren doorgeeft via de web-app en ...