Waar kan ik de extra of minder gewerkte uren controleren en afhandelen?

Waar kan ik de extra of minder gewerkte uren controleren en afhandelen?

Wanneer je per week de uren van de medewerkers afhandelt, wil je snel kunnen controleren er extra of minder gewerkte uren zijn. Je kunt deze uren op twee plekken in Humanwave controleren: 
 1. Organisatieniveau: hier krijg je een overzicht per week, van alle medewerkers bij wie er verschillen zijn. 
 2. Medewerkersniveau: hier krijg je een overzicht van een medewerkers met meerdere weken in een overzicht.
Hoe kom ik bij het afhandelen van uren?
Organisatieniveau:
 1. Ga via Start naar Planning
 2. Klik door naar het kopje: "Afhandelen".
 3. Alle verschillen (extra of minder uren) worden per medewerker getoond. 
Medewerkerniveau:
 1. Ga naar de Planning van de medewerker.
 2. Klik door naar het kopje: "Afhandelen". 
 3. Alle verschillen van deze medewerker worden per week getoond. 
Het verschil wordt vastgesteld op basis van de afspraken die gemaakt zijn. Hierbij is de uitgangsbasis het contract. 
Waarmee het contract vergeleken wordt kun je instellen in de algemene instellingen van het specifieke bedrijf. 

Je kunt de uren vergelijken op de volgende manieren:
 1. Planning vs Contract: Dit gebruik je als de medewerkers worden uitbetaald op basis van de geplande uren. De planning is leidend. Alle extra gewerkte uren worden toegevoegd middels een flex-plan of geregistreerd als minder uren (Lees hier hoe). De planningsuren worden vergeleken met de contractuele uren.
 1. Tijdsregistratie vs Contract: Dit gebruik je als de medewerkers worden uitbetaald op basis de gerealiseerde uren (aan- en afwezigheidsmeldingen). De gerealiseerde tijden middels tijdsklokken worden vergeleken met de contractuele uren. 
 1. Planning vs Tijdsregistratie: Dit gebruik je als de medewerkers worden afgerekend op de geplande uren. Een ongebruikelijkere variant. Hierbij worden de geplande uren vergeleken met de gerealiseerde uren.
 1. Urenregistratie vs Contract: Dit gebruik je als medewerkers worden afgerekend op de uren die ze schrijven op projecten. Deze optie is alleen mogelijk wanneer je gebruikt maakt van de Humanwave Uren module. De verantwoorde uren (voor projecten) worden vergeleken met de contractuele uren. 
 1. Urenregistratie vs Planning: Dit gebruik je als de geschreven uren op projecten worden vergeleken met de planning. Nog een ongebruikelijke variant. Hierbij worden de geplande uren vergeleken met de verantwoorde (project-)uren.