Waar kan ik profielwijzingen goedkeuren?

Waar kan ik profielwijzingen goedkeuren?

Wanneer een medewerker via de app zijn adres zelf aanpast, bijvoorbeeld omdat de medewerker gaat verhuizen, dan krijg je daar geen directe melding van binnen Humanwave. Wel kan je deze aanvragen tot profielwijzigingen terugvinden. Totdat deze aanvragen zijn goedgekeurd, worden deze nog niet direct doorgevoerd. 

Stap 1 
Ga via Start naar 'Nog te doen'.

Stap 2
Ga naar het tabblad 'Profielwijzigingen'.
Je kunt de aangevraagde wijzigingen bewerken, goedkeuren, annuleren, of geheel verwijderen. 
De medewerker ontvangt een melding wanneer de profielwijziging is goedgekeurd. Zodra de aanvraag is goedgekeurd wordt deze in het profiel van de medewerker doorgevoerd. 


  • Related Articles

  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...
  • Waar kan ik declaraties goedkeuren?

   Grip op wat er gedeclareerd wordt is belangrijk. In Humanwave kunnen de medewerkers altijd en overal een declaratie insturen. Maar hoe handel je deze nu correct af? Ook met de alleen HR module kun je de declaraties via Humanwave uitbetalen. De ...
  • Hoe kan ik instellen wie in de organisatie wat kan goedkeuren?

   Voor het optimaal inzetten van je organisatie is een juiste goedkeuringsflow belangrijk. Wie is er verantwoordelijk voor het goedkeuren van welke aanvragen?  Er zijn drie mogelijke instellingen voor de goedkeuringsflow voor verlofaanvragen of het ...
  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen.  Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Hoe kan ik urenregistraties van mijn medewerkers goedkeuren?

   Wanneer er binnen Humanwave gebruik wordt gemaakt van de Uren module, kunnen de geregistreerde uren goedgekeurd worden door de leidinggevende van de persoon de deze heeft ingestuurd. Stap 1 Open de organisatie en ga naar Urenregistratie in het ...