Waar kunnen onze HR & Salaris Experts je mee helpen?

Waar kunnen onze HR & Salaris Experts je mee helpen?

Er zijn veel HR- en Salariszaken waarbij expertise nodig is vanwege de complexiteit en de potentiële impact op jouw organisaties en medewerkers. Wij noemen 10 zaken als voorbeeld waarbij Humanwave je kan helpen.

1. Wet- en regelgeving: Het interpreteren en naleven van complexe arbeids- en belastingwetgeving kan lastig zijn. Experts kunnen helpen om ervoor te zorgen dat je organisatie voldoet aan de actuele wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan het wettelijk minimumloon en het juist uitbetalen van vakantiegeld, de WKR, het vergoeden van parkeerkosten. Eigenlijk alle vragen waar je niet direct het antwoord op kunt formuleren.

2. Salarisverwerking: Het correct berekenen en verwerken van salarissen, inclusief belastingen, bonussen en aftrekposten, vereist nauwkeurigheid en veel kennis van actuele wet- en regelgeving. Onze Salaris Experts hebben het juiste antwoord op jouw vragen en helpen je bij een zorgeloze salarisverwerking.

3. Arbeidsovereenkomsten (contracten): Het opstellen van arbeidsovereenkomsten die zowel aan de wet voldoen als gunstig zijn voor zowel de werkgever en werknemer vergt expertise. Of het actualiseren van de arbeidsovereenkomsten aan de huidige wetgeving. Onze arbeidsjurist helpt je snel en vakkundig. 

4. Verzuim: Hoe goed contact onderhouden tijdens ziekte, de mogelijkheden voor het beëindigen van een dienstverband tot een slim verzuimprotocol en goede begeleiding van werknemers zijn allemaal zaken waarbij onze Verzuimexpert je behulpzaam kan zijn. Kordaat en to the point.

5. Arbeidsconflicten: Het oplossen van arbeidsconflicten, hetzij tussen medewerkers onderling, hetzij tussen medewerkers  en werkgevers, vereist ervaring in conflictoplossing en arbeidsrecht. Onze arbeidsjurist heeft jarenlange kennis opgedaan en weet exact wat te doen.

6. Compensatie en beloningen: Het ontwikkelen van competitieve compensatie- en beloningsstructuren om talent aan te trekken en te behouden is een specialistische taak. Onze HR Expert gaat met je zitten en helpt je verder.

7. Werknemersvoordelen: Het kiezen, beheren en communiceren van secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals ziektekostenverzekeringen en pensioenregelingen, kan complex zijn. Onze Salaris en HR Experts staan staan graag voor je klaar.

8. Werknemers ontwikkeling: Het plannen en uitvoeren van opleidings- en ontwikkelingsprogramma's om de vaardigheden en competenties van werknemers te verbeteren, vereist expertise in opleiding en ontwikkeling. Dit is wat onze HR Expert heel graag doet. Met jou samenwerken om zo tot het beste Team effort te komen.

9. Verlof: Verlofregelingen zijn de afgelopen jaren uitgebreid. Met de invoering van de Wet invoering extra geboorteverlof (Wieg) kregen partners per 1 januari 2019 recht op een week geboorteverlof, dat per 1 juli 2020 werd uitgebreid met vijf weken aanvullend geboorteverlof. Ook werd met de Wet betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022 negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof geïntroduceerd. Deze uitbreidingen hebben het verlofstelsel complex gemaakt, waarbij expertise wenselijk is. Onze Salaris Experts weten er alles van en staan je bij.

10. HR & Salarisprocessen: wil je de processen verbeteren of optimaliseren? Onze HR- en Salaris Experts ondersteunen je met het efficiënt en effectief maken van jouw HR- en salarisprocessen. Ze staan met raad en daad voor je klaar.

Dit zijn slechts 10 voorbeelden van HR- en salariszaken waarbij Humanwave je van dienst kan zijn.

  • Related Articles

  • Waar kun je onze HR & Salaris Expertise voor inzetten?

   Loop je weleens vast bij het correct interpreteren van de complexe HR- en salariswetgeving? Stuit je regelmatig op uitdagingen waarvoor je niet direct een antwoord hebt of waarbij je het gevoel hebt dat je expertise tekortschiet? Misschien ben je ...
  • Beste advies wat wij je kunnen geven (Humanwave HR + Salaris module)

   De HR- en Salarisadministratie kenmerkt zich door veranderingen en mutaties die niet dagelijks plaatsvinden. Routine krijgen in zaken die niet veel voorkomen is daarom best lastig. Hoe zorg je er dan voor dat je 100% weet wat je doet in Humanwave en ...
  • Beste advies wat wij je kunnen geven (Humanwave HR)

   De HR administratie kenmerkt zich door veranderingen en mutaties die niet dagelijks plaatsvinden. Routine krijgen in zaken die niet veel voorkomen is daarom best lastig. Hoe zorg je er dan voor dat je 100% weet wat je doet in Humanwave en dat je dit ...
  • Whitepaper: De HR en Salarisveranderingen 2024

   Speciaal voor jou hebben wij alle 2024 HR & Salaris veranderingen verzameld in 1 whitepaper. Wij adviseren je de whitepaper goed door te nemen zodat je niet voor verrassingen komt te staan in 2024. En gebruik de whitepaper als naslagwerk voor 2024. ...
  • Beste advies wat wij je kunnen geven (Humanwave HR + Full Service)

   De HR- en Salarisadministratie kenmerkt zich door veranderingen en mutaties die niet dagelijks plaatsvinden. Routine krijgen in zaken die niet veel voorkomen is daarom best lastig. Hoe zorg je er dan voor dat je 100% weet wat je doet in Humanwave en ...