Waar moet ik rekening mee houden bij het uitbetalen van vakantiedagen?

Waar moet ik rekening mee houden bij het uitbetalen van vakantiedagen?

Wanneer je vakantiedagen moet uitbetalen omdat een medewerker uit dienst gaat, of omdat bovenwettelijk verlof moet worden uitbetaald dan moet je rekening houden met de volgende zaken:
  1. Per vakantiedag (of uur) moet het loon dat over een dag (of uur) wordt verdiend, worden vergoed.
    Bij de normale beloning hoort ook het vakantiegeld een eventule dertiende maand of andere vaste eindejaarsuitkering.
    Wanneer je vakantiedagen uitbetaald, moet je naast het reguliere loon deze vergoedingen dus ook meenemen.
  1. Je dient voor de uitbetaling het loonniveau te gebruiken van het moment van uitbetalen. Stel je medewerker heeft per 1 januari een loonsverhoging gehad van 10 euro per uur naar 15 euro per uur. Je wilt nog verlof uitbetalen wat in het voorgaande jaar niet is opgenomen. Je moet hiervoor het huidige loonniveau gebruiken, dus het uurtarief van 15 euro.
Voorbeeld:
De medewerker heeft een uurloon van 10,00 euro. 
Je betaald vakantiegeld van 8%. 
Je hebt een eindejaarsuitkering van 2%. 

Wanneer je 5 verlofuren verkoopt, dan moet je dus 55,00 euro uitbetalen ( = 10 * 5 + ( 10* 5 * 0,08 ) + (10 * 5 * 0,02 ) ) Hiervan is 4,00 euro vakantiegeld en 1,00 euro eindejaarsuitkering worden toegevoegd aan het saldo.