Waar stel ik de loonschalen in en hoe koppel ik deze aan de medewerker? - Humanwave

Waar stel ik de loonschalen in en hoe koppel ik deze aan de medewerker?

Wanneer je gebruik maakt van de module 'Loonschalen' kun je deze instellen in de Algemene instellingen. Wil je gebruik maken van de module Loonschalen? Neem dan contact op met ons via support@humanwave.nlHet is belangrijk dat je eerst de loonschalen en periodieken instelt, voor je deze toevoegt aan de medewerker. Je doet dit door de volgende stappen te volgen:

Stap 1
Ga via Start naar de Algemene instellingen van de organisatie en klik door naar het gewenste bedrijf. 

Stap 2
Druk op de kop 'Loonschalen'.
Hier kun je met het plusteken om een nieuwe schaal toe te voegen. Door onder het plusteken bij periodiek te drukken kun je meerdere periodieken toevoegen.
Waar koppel ik de schaal en periodiek aan de medewerker?
Je koppelt de schaal en periodiek (of trede) in de salarisafspraak van de medewerker.
Op het moment dat de module loonschalen aan staat verschijnen er twee extra velden:
 1. Loonschaal;
 2. Periodiek.
Deze gegevens haalt hij op uit de bedrijfsinstellingen. Hier moeten de loonschalen en periodieken eerst toegevoegd zijn.


  • Related Articles

  • Wat is het nummer inkomensverhouding (IKV) en wanneer moet ik deze aanpassen?

   Het nummer inkomensverhouding (vaak ook genoemd als dienstbetrekking nummer of afgekort IKV) wordt in de aangifte doorgegeven naar de Belastingdienst en UWV. De combinatie van nummer inkomensverhouding, burgerservicenummer en werkgever (het ...
  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen.  Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...
  • Welke verlofsoorten worden ondersteund en hoe vraag ik deze aan?

   Humanwave kent meerdere verlofsoorten die de medewerker kan opnemen. Afhankelijk van de instellingen van de organisatie is het mogelijk om deze op te nemen. Voor deze overige verlofsoorten levert de medewerker geen verlofuren in, en is het een vorm ...
  • Hoe voer ik een medewerker in?

   Je kunt verschillende typen medewerkers invoeren. Humanwave ondersteunt behalve contracten met werknemers en stagiaires ook contracten/afspraken met externen zoals gedetacheerden, uitzendkrachten, vrijwilligers en ZZP’ers. In deze helpfile wordt ...