Waarom kan ik geen verlof afspraken toevoegen/aanpassen?

Waarom kan ik geen verlofafspraak toevoegen of aanpassen?

Verlofafspraak toevoegen
Wanneer 'Verlof' niet in het rijtje van afspraken staat om toe te voegen in de Arbeidsrelatie, kan dit komen doordat er al een verlofafspraak tussen de afspraken van de medewerker staat. Het is niet mogelijk twee afspraken met betrekking tot verlofopbouw in te stellen bij één medewerker.

Verlofafspraak aanpassen
De verlofafspraak is contract gebonden. Wanneer je de verlofafspraak wilt aanpassen vanaf een bepaalde datum, dien je een nieuw contract aan te maken in Humanwave. Denk bijvoorbeeld in het geval dat een medewerker deel gaat nemen aan het generatiepact (CAO Metaal en Techniek).
  • Related Articles

  • Hoe voeg ik verlof correcties toe?

   Het is in Humanwave mogelijk om verlof correcties toe te voegen. Je kan dit doen wanneer er aanpassingen aan het huidige verlofsaldo gemaakt moeten worden zonder dat de verlofopbouw aangetast dient te worden. Een verlofcorrectie wordt genoteerd als ...
  • Hoe kan ik ATV rechten toevoegen in Humanwave?

   Hebben jouw medewerkers in jullie organisatie recht op ATV of ADV? Dit kun je in Humanwave naar wens instellen. ATV wordt op dezelfde manier berekend als het verlof: op basis van het voltijdrecht, het fte, en de contractduur. In deze helpfile zullen ...
  • Hoe voeg ik verlofrecht toe aan een medewerker?

   Medewerkers met een verlofafspraak bouwen verlof op. Met uitzondering van stagiaires en DGA's hebben alle medewerkers recht op verlofopbouw, dus ook oproepkrachten. In het laatste geval wordt dit vaak direct uitbetaald (lees hier verder). Het kan ...
  • Hoe stel ik het beginsaldo van verlof in bij een medewerker?

   In Humanwave wordt de opbouw van het verlof berekend d.m.v. 'Opbouw volgens de organisatie' of 'volgens individuele afspraken'. De medewerker heeft vaak nog verlofsaldo open staan van de afgelopen periodes dat nog niet in de berekening is meegenomen. ...
  • Hoe kan ik een vaste planning toevoegen/wijzigen bij een medewerker?

   Medewerkers met een vast aantal werkuren per week werken vaak ook in een vast rooster. Dit wil je natuurlijk overzichtelijk registreren bij deze medewerkers, zodat je bijvoorbeeld kunt inzien of er genoeg bezetting is. Ook kun je dan bijvoorbeeld ...