Waarom uren afhandeling? - Humanwave

Waarom uren afhandeling?

Als je met de medewerker de afspraak hebt dat de extra of minder gewerkte uren verder geen invloed hebben, dan is deze helpfile niet van toepassing op jouw organisatie. Binnen veel organisaties is het echter standaard dat de extra en minder gewerkte uren verrekend worden. De grootste uitdaging die je hebt is het beantwoorden van de vraag 'Heb ik alle uren met mijn medewerker verrekend?'

Binnen Humanwave kunnen de uren als volgt verrekend/afgehandeld worden:
 1. Extra uren als tijd-voor-tijd; Werkt een medewerker meer uren per week, dan worden de extra uren opgeteld bij het verlofsaldo.
 2. Extra uren als salaris; Werkt een medewerker meer uren per week, dan worden de extra uren uitbetaald bij het salaris.
 3. Extra uren naar plus/min saldo; Werkt een medewerker meer uren per week, dan worden extra uren aan het plus min saldo toegevoegd. Het plus en min potje wordt actief naar nul gewerkt. 
 4. Extra uren komen te vervallen; Werkt een medewerker meer uren per week, dan wordt hier niets mee gedaan. 
Hetzelfde geld natuurlijk voor weken waar de medewerker minder uren heeft gewerkt. 

Hoe je de uren afhandelt is vaak afhankelijk van het type contract wat een medewerker heeft. Wij onderscheiden de onderstaande typen contracten:
 1. Mensen die een contract met vaste werktijden hebben (standaard).
 2. Mensen die een oproep contract hebben.
 3. Mensen die een min - max uren contract hebben.
 4. Mensen die een jaaruren contract hebben.
Bij vaste contracten kunnen de extra uren naar tijd voor tijd (verlof saldo) worden doorgezet terwijl bij oproepkrachten en min - max contracten deze uren doorgaans worden uitbetaald. Wanneer je werkt met een jaaruren contract worden deze uren bijgehouden in het plus-minsaldo. 
  • Related Articles

  • Waar kan ik de extra of minder gewerkte uren controleren en afhandelen?

   Wanneer je per week de uren van de medewerkers afhandelt, wil je snel kunnen controleren of er extra of minder gewerkte uren zijn. Je kunt deze uren op twee plekken in Humanwave controleren:  Organisatieniveau: hier krijg je een overzicht per week, ...
  • Hoe handel je extra en/of minder gewerkte uren af?

   Je gebruikt Humanwave voor het uitbetalen van de salarissen en de medewerkers registreren de gewerkte uren in Humanwave. De medewerkers hebben de uren ingevoerd; je dient de uren af te handelen om de salarissen te betalen. In deze helpfile gaan wij ...
  • Waar kan ik de voorkeur voor extra / minder uren afhandeling instellen?

   Je kan de voorkeur voor het afhandelen van extra gewerkte en minder gewerkte uren instellen binnen het bedrijf van je organisatie. Dit kan je doen door naar de bedrijfsinstellingen te gaan. De voorkeur wordt automatisch ingeladen, maar je blijft vrij ...
  • Hoe wordt verlof op basis van gewerkte uren berekend?

   In Humanwave kan je het verlof op verschillende manieren instellen. Wanneer je een medewerker hebt met een flexibel contract dan kan je Humanwave zo instellen dat het verlof ook flexibel wordt opgebouwd. Het verlof stel je dan in op basis van ...
  • Rapportage: Verlofopbouw over gewerkte uren

   In het rapport "Verlofopbouw over gewerkte uren" kun je terugvinden wat de verlofopbouw van een medewerker per maand is, en hoeveel extra uren de medewerker heeft gemaakt in die maand. Handig wanneer je flexibele krachten hebt, bijv. min-max'ers die ...