Waarom uren afhandeling? - Humanwave

Waarom uren afhandeling?

Als je met de medewerker de afspraak heeft dat de extra of minder gewerkte uren verder geen invloed hebben, dan is deze helpfile niet van toepassing op jouw organisatie. Binnen veel organisaties is het echter standaard dat de extra en minder gewerkte uren verrekend worden. De grootste uitdaging die je hebt is het beantwoorden van de vraag 'Heb ik alle uren met mijn medewerker verrekend?'

Binnen Humanwave kunnen de uren als volgt verrekend/afgehandeld worden:
 1. Extra uren als tijd-voor-tijd; Werkt een medewerker meer uren per week, dan worden de extra uren opgeteld bij het verlofsaldo.
 2. Extra uren als salaris; Werkt een medewerker meer uren per week, dan worden de extra uren uitbetaald bij het salaris.
 3. Extra uren naar plus/min saldo; Werkt een medewerker meer uren per week, dan worden extra uren aan het plus min saldo toegevoegd. Het plus en min potje wordt actief naar nul gewerkt. 
 4. Extra uren komen te vervallen; Werkt een medewerker meer uren per week, dan wordt hier niets mee gedaan. 
Hetzelfde geld natuurlijk voor weken waar de medewerker minder uren heeft gewerkt. 

Hoe je de uren afhandelt is vaak afhankelijk van het type contract wat een medewerker heeft. Wij onderscheiden de onderstaande typen contracten:
 1. Mensen die een contract met vaste werktijden hebben (standaard).
 2. Mensen die een oproep contract hebben.
 3. Mensen die een min - max uren contract hebben.
 4. Mensen die een jaaruren contract hebben.
Bij vaste contracten kunnen de extra uren naar tijd voor tijd (verlof saldo) worden doorgezet terwijl bij oproepkrachten en min - max contracten deze uren doorgaans worden uitbetaald. Wanneer je werkt met een jaaruren contract worden deze uren bijgehouden in het plus-minsaldo. 
  • Related Articles

  • Waar kan ik de extra / minder uren afhandeling instellen?

   Je kan de voorkeur voor het afhandelen van extra gewerkte en minder gewerkte uren instellen binnen het bedrijf van je organisatie. Dit kan je doen door naar de bedrijfsinstellingen te gaan. De voorkeur wordt automatisch ingeladen, maar je blijft vrij ...
  • Waarom een digitaal mutatie formulier?

   Het voordeel van Excel is dat je geheel flexibel je gegevens kunt aanleveren. Het nadeel is dat er een aantal dingen mis kunnen gaan in een proces wat geleid wordt door Excel en mail, namelijk: Je wordt niet geattendeerd op mutaties die je vooraf al ...
  • Wat kan ik doen met geregistreerde uren?

   Per organisatie wordt er anders omgegaan met de tijdsregistratie.  Ter controle: wordt personeel juist ingepland? Worden er veel overuren gedraaid, of gaat iedereen juist net iets eerder weg? Gebruik het rapport 'geplande uren tegen realisatie' om ...
  • Uren in minuten vs uren in procenten

   In Humanwave kan de planning op twee manieren worden weergegeven: in minuten en in percentages.  Voorbeeld: In het contract van een medewerker staat dat hij een arbeidsovereenkomst heeft van 30.4 uur per week. Hiermee wordt bedoelt dat de medewerker ...
  • Plus min uren in de jaarovergang 2021 - 2022

   Plus/min uren worden alleen gebruikt bij bepaalde type contracten zoals jaaruren. Indien je geen gebruik maakt van plus/min uren is deze helpfile niet van toepassing voor jouw organisatie. Via de plus/min uren saldo wordt er gecontroleerd of de ...