Waarom zie ik niks of beperkte informatie wanneer ik inlog? - Humanwave

Waarom zie ik niks of beperkte informatie wanneer ik inlog?

Ik krijg een wit scherm te zien
Wanneer je inlogt en je ziet een wit scherm met alleen een grijze balk en persoonlijk informatie, kan dit betekenen dat je geen actieve medewerker bent.
Dit komt in de volgende gevallen voor:
 1. Er is geen (actief) contract toegevoegd aan je account.
 2. Startdatum van je contract ligt in de toekomst.
 3. Einddatum van het (vorige) contract is verstreken.
 4. Je manager/supervisor heeft je op inactief gezet in Humanwave.
Wanneer je dit scherm te zien krijgt, raden we aan contact op te nemen met je manager of persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van Humanwave in jullie organisatie. Deze persoon heeft inzicht in je gegevens in Humanwave. 

Ik zie minder gegevens dan eerst
Wanneer je beperkte informatie ziet heeft dit met de rol te maken.Wanneer je meer rechten nodig hebt om te kunnen werken in Humanwave, overleg dit dan met je manager of de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van Humanwave. 

  • Related Articles

  • Ik zie een medewerker niet in het afhandelen van de uren?

   In het scherm 'Afhandelen' onder Planning, worden medewerkers getoond waar er een verschil wordt geregistreerd. Wanneer planning en contract of tijdsregistratie en contract gelijk aan elkaar zijn, wordt de medewerker hier niet getoond. Wil je deze ...
  • Wat is het nummer inkomensverhouding (IKV) en wanneer moet ik deze aanpassen?

   Het nummer inkomensverhouding (vaak ook genoemd als dienstbetrekking nummer of afgekort IKV) wordt in de aangifte doorgegeven naar de Belastingdienst en UWV. De combinatie van nummer inkomensverhouding, burgerservicenummer en werkgever (het ...
  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...
  • Kan ik mijn profielfoto wijzigen?

   Medewerkers kunnen zelf niet hun eigen profielfoto wijzigen. Ze kunnen wel de profielfoto uploaden.  Vanaf de rol administratief hr medewerker kunnen gebruikers profielfoto's bij medewerkers instellen. 
  • Hoe maak ik een loonaangifte aan?

   In deze helpfile wordt uitgelegd hoe je een loonaangifte aanmaakt. Naast het aanmaken van de loonaangifte is het belangrijk dat deze ook verstuurd wordt. Je dient de loonaangifte zelf te versturen wanneer je geen gebruik maakt van de Full Service van ...