WAB Controle - Humawave

Hoe controleer ik of mijn contracten voldoen aan de WAB?

In 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht gegaan. Met ingang van deze nieuwe wet- en regelgeving is het van belang dat de contracten zorgvuldig gecontroleerd worden. Dit is juist belangrijk omdat Humanwave aan de hand van deze instelling het WW-Awf-premiepercentage bepaalt. 

In deze helpfile wordt besproken hoe je het scherm WAB controle onder Nog te doen kunt gebruiken om ervoor te zorgen dat je altijd de juiste ww-percentages afdraagt. 


Stap 1
Ga via "Nog te doen" naar het kopje "WAB controle".

Er worden 2 belangrijke zaken gecontroleerd:
 1. Is het contract ondertekend? Voor niet ondertekende contracten moet hoge WW gerekend worden; 
 2. Welk type contract betreft dit? Voor oproepcontracten (zoals nul-uren en min-max) moet hoge WW gerekend worden. 
In principe worden hier alle medewerkers getoond die je nog niet hebt gecontroleerd.
Heb je iedereen gecontroleerd. Vergeet dit scherm dan niet want het controleren van de bovenstaande blijft van belang voor:
 1. Nieuwe medewerkers;
 2. Medewerkers met een contractverlenging / nieuw contract.
DGA's, stagiaires en vrijwilligers worden ook getoond in het overzicht.
Er hoeft voor deze mensen geen WW afdracht plaats te vinden. Stap 3
Humanwave laat per medewerker het actieve contract zien en Humanwave doet de aanname dat er per medewerker een ondertekend contract aanwezig is. Vanuit de contract instellingen in de Arbeidsrelatie laat Humanwave het type arbeidscontract zien. Je kunt nu alle medewerkers controleren op deze twee punten: het ondertekende arbeidscontract en het type arbeidscontract. Indien de vooraf ingevoerde gegevens aangepast dienen te worden, omdat deze niet blijken te kloppen, kun je deze hier aanpassen alvorens je op 'Gecontroleerd' drukt. De wijzigingen die je invoert zullen dan overgenomen worden in het contract van de medewerker wanneer je op 'Gecontroleerd' klikt. 

Aan de hand van de ingevoerde en door jouw gecontroleerde gegevens stelt Humanwave de WW-premiepercentages per medewerker in. Voor medewerkers waar je geen ondertekende arbeidsovereenkomst van hebt, zal het hoge premiepercentage aangehouden worden. Ook voor de oproepkrachten en min-max contracten zal het hoge WW-tarief berekend worden.

Stap 4
Nadat je op 'Gecontroleerd' hebt geklikt zal de medewerker uit de lijst met medewerkers verdwijnen. Wanneer je het filter links bovenin op 'Alles' zet, zie je de gecontroleerde medewerkers terug en kun je zien door wie de medewerker gecontroleerd is en wanneer. 

Let op: Wanneer je bij een medewerker te snel op 'Gecontroleerd' klikt, zonder dat de instellingen goed stonden, dan is dit niet meer aan te passen via de banner 'WAB controle'. Wijzigingen dienen dan in het contract van de medewerker gemaakt te worden zodat als nog de juiste WW-premie door Humanwave bepaald kan worden. 

Via het rapport 'WW WAB controle' kun je de nacontrole doen om er zeker van te zijn je niet per ongeluk nog ergens een foutje hebt gemaakt. 
  • Related Articles

  • Hoe voer ik met terugwerkende kracht contracten in?

   Het is mogelijk om meerdere contracten in te voeren zodat je de personeelsdossiers van je medewerkers volledig krijgt. Denk aan contracten die de medewerker in het verleden in je onderneming heeft gehad of een opvolgend contract. In onderstaand ...
  • Kan ik mijn profielfoto wijzigen?

   Medewerkers kunnen zelf niet hun eigen profielfoto wijzigen. Ze kunnen wel de profielfoto uploaden.  Vanaf de rol administratief hr medewerker kunnen gebruikers profielfoto's bij medewerkers instellen. 
  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...
  • Hoe controleer ik een loonaangifte?

   Nadat je de loonaangifte hebt aangemaakt, dien je deze te controleren. Het is voor een juiste verantwoording naar de belastingdienst en aansluiting in je financiële boekhouding van belang dat de verschillende premies overeenkomen tussen de ...
  • Hoe controleer ik de conceptstroken?

   Zodra de conceptstroken zijn gemaakt en gecontroleerd door de Salaris Experts, worden deze voor je klaargezet in  ‘Nog te doen > Salaris’. Je ontvangt ook een e-mail met een link naar de concepten.  Nadat je op de link hebt geklikt, kun je de concept ...