Wanneer mag het lage WW-tarief toegepast worden?

Wanneer mag het lage WW-tarief toegepast worden?

Er zijn twee soorten WW-premiepercentages die toegepast kunnen worden: een hoog en een laag percentage. Hieronder worden de situaties besproken wanneer het lage WW-premiepercentage toegepast mag worden.

Het lage WW-tarief mag toegepast worden indien de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft welke geen oproepovereenkomst is.  De lage WW-premie wordt toegepast vanaf de eerste dag van de maand.

Het lage WW-tarief mag ook toegepast worden voor een werknemer die jonger is dan 21 jaar en maximaal 52 uur (per maand) of 48 uur (per vier weken) verloond heeft gekregen. Ook bij BBL'ers (Beroeps Begeleidende Leerweg) mag het lage tarief toegepast worden. 

Wanneer je als werkgever een uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO of WAZO) betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager, mag ook het lage WW-tarief toegepast worden. Over dit deel van de betaling aan de werknemer kun je dan de lage WW-premie toepassen. 
  • Related Articles

  • Ik moet de lage WW-premie herzien, hoe doe ik dat?

   Vanaf 2020 kun je te maken krijgen met het herzien van de WW-premie. Bijvoorbeeld wanneer je werkt met vaste contracten waarbij structureel wordt overgewerkt of als je iemand met een vast arbeidscontract (onbepaalde tijd) in de proeftijd ontslaat. ...
  • Wanneer moet het hoge WW-premiepercentage toegepast worden?

   Er zijn drie soorten WW-premiepercentages die toegepast kunnen worden: een hoog, een laag en een herzien percentage. In deze helpfile worden de situaties besproken wanneer het hoge WW-premiepercentage toegepast moet worden. Het hoge WW-tarief moet ...
  • Wanneer moet het laag toegepaste WW-tarief herzien worden?

   Het kan ook mogelijk zijn dat onterecht het lage WW-tarief toegepast is, maar dit het hoge tarief had moeten zijn. Dit kan in drie gevallen voorkomen: 1. De arbeidsovereenkomst eindigt uiterlijk twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking. Met ...
  • Wanneer wordt welk type WW-Awf toegepast?

   Met de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in 2020, kennen we 3 WW-Awf premies: lage, hoge en herzien. Hieronder worden de verschillende typen besproken en wanneer je welke mag toepassen: De lage WW premie (2,64% 2024) Deze premie ...
  • Wat is het nummer inkomensverhouding (IKV) en wanneer moet ik deze aanpassen?

   Het nummer inkomensverhouding (vaak ook genoemd als dienstbetrekking nummer of afgekort IKV) wordt in de aangifte doorgegeven naar de Belastingdienst en UWV. De combinatie van nummer inkomensverhouding, burgerservicenummer en werkgever (het ...