Wanneer moet een medewerker een vast contract (onbepaalde tijd) krijgen? - Humanwave

Wanneer moet een medewerker een vast contract (onbepaalde tijd) krijgen?

Een medewerker met een tijdelijk contract heeft recht op een vast contract in de volgende gevallen:
Opeenvolgende tijdelijke contracten worden automatisch een vast contract als bij de termijn van de opvolgende contracten de 3 jaar wordt overschreden.
  1. Op het moment dat de medewerker langer dan 3 jaar in dienst is dan wordt het contract waarbij de 3 jaar wordt overschreden een vast contract.
  2. Een tijdelijk contract wordt ook omgezet in een vast contract na meer dan 3 opeenvolgende contracten.
  3. Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen.
Stage-perioden en BBL contracten worden niet meegenomen in de telling van 3 jaren. Daarentegen wordt een uitzendcontract wél meegenomen in de telling. 

Jouw organisatie heeft zelf de keuze om een werknemer eerder een vast contract aan te bieden. Dus voordat de 3 jaar verstreken zijn.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de Rijksoverheid.