Wanneer moet een medewerker een vast contract (onbepaalde tijd) krijgen? - Humanwave

Wanneer moet een medewerker een vast contract (onbepaalde tijd) krijgen?

Een medewerker met een tijdelijk contract heeft recht op een vast contract in de volgende gevallen:
  1. Opeenvolgende tijdelijke contracten worden automatisch een vast contract als bij de termijn van de opvolgende contracten de 3 jaar wordt overschreden.
    Op het moment dat de medewerker langer dan drie jaar in dienst is dan wordt het contract waarbij de drie jaar wordt overschreden een vast contract.
  2. Een tijdelijk contract wordt ook omgezet in een vast contract na meer dan drie opeenvolgende contracten.
  3. Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen.
Stage-perioden en BBL contracten worden niet meegenomen in de telling van drie jaren. Daarentegen wordt een uitzendcontract wél meegenomen in de telling. 

Je organisatie heeft zelf de keuze om een medewerker voor het een vast contract aan te bieden, dit kan dus ook voordat de twee jaar zijn verstreken. 

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de Rijksoverheid.