Wanneer moet het hoge WW-premiepercentage toegepast worden?

Wanneer moet het hoge WW-premiepercentage toegepast worden?

Er zijn drie soorten WW-premiepercentages die toegepast kunnen worden: een hoog, een laag en een herzien percentage. In deze helpfile worden de situaties besproken wanneer het hoge WW-premiepercentage toegepast moet worden.

Het hoge WW-tarief moet aangehouden in alle dienstverbanden anders dan het dienstverband voor onbepaalde tijd. Ook wanneer je als werkgever geen ondertekend arbeidscontract van de medewerker hebt, dient het hoge WW-tarief berekend te worden. Een ondertekend arbeidscontract is verplicht vanaf april 2020. Tot slot is het WW-tarief ook hoog wanneer het een oproepovereenkomst betreft (dit zijn min max contractren en nul uren contracten).

Het kan ook mogelijk zijn dat eerst terecht het lage WW-tarief toegepast is, maar achteraf niet meer aan de voorwaarden van het lage WW-tarief voldoet en het hoge tarief had moeten zijn. Dan moet je de WW herzien. Dit kan in drie gevallen voorkomen:

1. De arbeidsovereenkomst eindigt uiterlijk twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking. Met terugwerkende kracht moet dan het hoge tarief toegepast worden indien dit nog niet het geval was;
2. Als er in een kalenderjaar 30% meer uren verloond zijn dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd en het contract minder dan 35 uur per week bleek te zijn;
3. Het UWV kan bepalen dat de WW-premie hoog toegepast had moeten worden in plaats van laag. 
  • Related Articles

  • Wat is het nummer inkomensverhouding (IKV) en wanneer moet ik deze aanpassen?

   Het nummer inkomensverhouding (vaak ook genoemd als dienstbetrekking nummer of afgekort IKV) wordt in de aangifte doorgegeven naar de Belastingdienst en UWV. De combinatie van nummer inkomensverhouding, burgerservicenummer en werkgever (het ...
  • Ik moet de lage WW-premie herzien, hoe doe ik dat?

   Vanaf 2020 kun je te maken krijgen met het herzien van de WW-premie. Bijvoorbeeld wanneer je werkt met vaste contracten waarbij structureel wordt overgewerkt of als je iemand met een vast arbeidscontract (onbepaalde tijd) in de proeftijd ontslaat. ...
  • Wanneer mag het lage WW-tarief toegepast worden?

   Er zijn twee soorten WW-premiepercentages die toegepast kunnen worden: een hoog en een laag percentage. Hieronder worden de situaties besproken wanneer het lage WW-premiepercentage toegepast mag worden. Het lage WW-tarief mag toegepast worden indien ...
  • Wanneer moet het laag toegepaste WW-tarief herzien worden?

   Het kan ook mogelijk zijn dat onterecht het lage WW-tarief toegepast is, maar dit het hoge tarief had moeten zijn. Dit kan in drie gevallen voorkomen: 1. De arbeidsovereenkomst eindigt uiterlijk twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking. Met ...
  • Wanneer wordt welk type WW-Awf toegepast?

   Met de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in 2020, kennen we 3 WW-Awf premies: lage, hoge en herzien. Hieronder worden de verschillende typen besproken en wanneer je welke mag toepassen: De lage WW premie (2,64% 2024) Deze premie ...