Wanneer wordt welk type WW-AWF toegepast? - Humanwave

Wanneer wordt welk type WW-Awf toegepast?

Met de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in 2020, kennen we 3 WW-Awf premies: lage, hoge en herzien. Hieronder worden de verschillende typen besproken en wanneer je welke mag toepassen:
‚Äč

De lage WW premie (2,64% 2024)
Deze premie wordt toegepast als:
 1. Er een ondertekend, arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is (vast contract);
 2. Het is geen oproepovereenkomst (nul-uren- of min-max-contract);
 3. De medewerker is 20 jaar of jonger en werkt minder dan 52 uur per maand (of 48 uur per vierweken);
 4. De medewerker een BBL contract heeft.

De hoge WW-premie (7,64% 2024)
Deze premie wordt toegepast in alle overige situaties:
 1. Bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten (bepaalde tijd);
 2. Bij vaste oproepovereenkomsten (nul-uren- of min-maxcontract);
 3. Bij vaste arbeidsovereenkomsten die niet ondertekend zijn. 

De herziene WW-premie (5% 2022)
De herziene premie wordt toegepast als eerst terecht de lage premie is toegepast, maar er daarna niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden voor de lage premie. Dan moet met terugwerkende kracht de hoge premie worden toegepast. Dit geldt in de volgende situaties:
 1. De vaste arbeidsovereenkomst eindigt uiterlijk twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking. 
  Voorbeeld:
  Je hebt een medewerker met een vast ondertekend contract van 40 uur per week, met een proeftijd van 2 maanden dat begint op 1-3-2021. 
  1. Je besluit het contract op 31-03-2021 te stoppen. Je moet dan de lage WW-premie toepassen en deze premie herzien voor maart.
  2. Je besluit het contract op 30-04-2021 te stoppen. Je moet dan de lage WW-premie toepassen en deze premie herzien voor maart en april.
  3. Je besluit het contract op 01-05-2021 te stoppen. Je moet dan de lage WW-premie toepassen en hoeft de premie niet te herzien.

 2. Je hebt een medewerker met een vast aantal uren per week die een contract heeft van minder dan 35 uur per week, die op jaarbasis 30% meer werkt. 
  Let op: door een tijdelijke maatregel rondom de corona maatregelen, hoeft de werkgever in 2020 en 2021 de WW-premie NIET te herzien (
  Rijksoverheid).
  Voorbeeld:
  1. Je hebt een medewerker met een contract van 20 uur per week, deze medewerker werkt structureel het hele jaar 20 uur per week over.
   Deze gaat over de 30% norm heen. In december moet je de WW herzien
  2. Je hebt een medewerker met een contract van 20 uur per week, deze medewerker werkt structureel het hele jaar 7 uur per week over. 
   Deze gaat niet over de 30% norm heen. Je hoeft niet te herzien.
  3. Bij deze medewerker besluit je vervolgens om in december 60 verlofuren uit te betalen. Uitbetaalde verlofuren worden opgeteld (volgens het UWV) bij de gewerkte uren. Nu moet je wel herzien.

 3. Het UWV kan bepalen dat je moet herzien in het geval dat een medewerker binnen een jaar weer in een uitkeringssituatie terecht komen (dit wordt gehandhaafd vanaf 2021).
  Voorbeeld:
  Je geeft iemand met een WW uitkering een vast contract. Na 6 maanden blijkt de samenwerking niet te werken en met wederzijds goedvinden wordt de arbeidsrelatie verbroken en de medewerker vraagt weer een uitkering aan. Nu moet je de WW-premie herzien.


  • Related Articles

  • Salaris: Controleer je WW/AWF afdracht

   De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 1 januari jongstleden in werking getreden. In de afgelopen periode hebben we een soepele overgang gemaakt naar de veranderingen die deze wet met zich mee brengt. Het blijft echter belangrijk om deze wet na te ...
  • Ik moet de lage WW-premie herzien, hoe doe ik dat?

   Vanaf 2020 kun je te maken krijgen met het herzien van de WW-premie. Bijvoorbeeld wanneer je werkt met vaste contracten waarbij structureel wordt overgewerkt of als je iemand met een vast arbeidscontract (onbepaalde tijd) in de proeftijd ontslaat. ...
  • Wanneer mag het lage WW-tarief toegepast worden?

   Er zijn twee soorten WW-premiepercentages die toegepast kunnen worden: een hoog en een laag percentage. Hieronder worden de situaties besproken wanneer het lage WW-premiepercentage toegepast mag worden. Het lage WW-tarief mag toegepast worden indien ...
  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...
  • Welk WW-percentage wordt aangehouden bij contractverlening naar onbepaalde tijd halverwege de maand?

   Het kan voorkomen dat een medewerker een contractverlenging halverwege de maand krijgt. Wanneer welke WW-percentages worden toegepast staat hieronder verkort samengevat: Voor contacten van bepaalde tijd (met uitzondering van BBL-contracten), draag je ...