Wat betekenen de getallen en iconen in het salaris proces?

Wat betekenen de getallen en iconen in het salaris proces?

Wanneer je de salarisadministratie hebt uitbesteed aan Humanwave dan betekent dit een verloning met meer inzicht en meer controle. 
Dit inzicht geven wij door bij het aanbieden van de concept stroken en het aanbieden van de definitieve bestanden een overzicht te tonen van de loonperiode.


Wat betekenen de verschillende vakken?
 1. Werknemers: hier zie je het totaal aantal medewerkers welke deze loonperiode worden verloond;
 2. Te betalen: dit is de netto loonsom, oftewel het bedrag wat op de lopende rekening dient te staan om alle salarissen uit te kunnen betalen;
 3. Extra uren: dit icoon geeft het aantal extra uren weer wat je hebt uitbetaalt. Dit icoon geeft je inzicht in het aantal extra benodigde uren welke je nodig heeft gehad bovenop de reguliere contracturen; 
 4. Bruto vergoedingen: Geeft een opsomming van de bruto vergoedingen, zoals bijvoorbeeld bonussen;
 5. Declaraties: het totaal aan uitbetaalde declaraties wat met de salarisronde is meebetaald;
 6. Loonkosten: de totale bruto loonkosten voor deze loonperiode.

  • Related Articles

  • 10 veel voorkomende HR en Salaris situaties

   In de bijlage vind je een overzicht van 10 situaties welke veel voorkomen in de HR en salarisadministratie. In het document worden de volgende situaties besproken: De medewerker krijgt een verlenging van zijn contract - zie ook deze helpfile voor ...
  • Hoe ziet het Full Service Proces eruit?

   Wanneer je je salarisadministratie hebt uitbesteed aan Humanwave dan betekent dit een verloning met meer inzicht en controle. In het Full Service Proces zal je optimaal samenwerken met onze Salaris Experts. De mutaties, concept loonstroken en ...
  • Wat is te vinden in het profiel van de medewerker?

   In het profiel van de medewerker wordt weergegeven wat de medewerker doet, wie de persoon is en welke aanpassingen en aanvragen er de afgelopen tijd voor de medewerker gedaan zijn. Het profiel is in vier tabbladen onderverdeeld, die elk zijn eigen ...
  • Wat is salaris?

   Een salaris is opgebouwd uit twee afspraken: een (maandelijkse) geldelijke vergoeding en de uren die een medewerker per week hiervoor gaat maken. Hierbij zijn er verschillende opties. Je spreekt met je medewerker een vast bedrag per maand af en een ...
  • Wat is het nummer inkomensverhouding (IKV) en wanneer moet ik deze aanpassen?

   Het nummer inkomensverhouding (vaak ook genoemd als dienstbetrekking nummer of afgekort IKV) wordt in de aangifte doorgegeven naar de Belastingdienst en UWV. De combinatie van nummer inkomensverhouding, burgerservicenummer en werkgever (het ...