Wat betekent de gemiddelde verzuimduur in het overzicht verzuimstatistieken? - Humanwave

Wat betekent de gemiddelde verzuimduur in het overzicht verzuimstatistieken?

De gemiddelde verzuimduur geeft aan of je te maken hebt met kort of langer verzuim. Is de gemiddelde verzuimduur kort, dan heb je te maken met veel kort verzuim. Je moet dit gegeven echter wel combineren met de ziekmeldingsfrequentie en het ziekteverzuimpercentage om dit goed te kunnen interpreteren.
 1. Heb je korte verzuimduur, een lage ziekmeldingsfrequentie en een laag verzuimpercentage, dan is er niets aan de hand.
 2. Heb je korte verzuimduur, een hoge ziekmeldingsfrequentie en een laag verzuimpercentage, dan heb je te maken met veelvuldig kort verzuim. Mensen melden zich snel ziek om de volgende dag weer te werken. Je moet dan onderzoeken of er een patroon is in de ziekmeldingen en bij welke medewerker. Als er veel verzuim is op maandag kan je de betreffende medewerkers hierop aanspreken. Deze informatie haal je uit het rapport 'Ziekte per medewerker'.
 3. Heb je een kortere verzuimduur, een lage ziekmeldingsfrequentie en een hoger verzuimpercentage, dan heb je te maken met langdurig verzuim. Dit verdient extra aandacht omdat de kosten voor je organisatie erg zwaar kunnen zijn. Je zult met de betreffende medewerkers in gesprek moeten gaan om te kijken wat de oorzaak is. Dit kan soms door het aanpassen van de werkomstandigheden maar soms is er geen oplossing door ernstige ziekte.
 4. Heb je een lange verzuimduur, een lage ziekmeldingsfrequentie en een hoger verzuimpercentage, dan heb je te maken met medewerkers die terugkomen van langdurig verzuim. Dit is op zich een goede ontwikkeling voor je organisatie.
 5. Heb je een langere verzuimduur, een hogere ziekmeldingsfrequentie en een hoger verzuimpercentage, dan heb je te maken met veelvuldig langdurig verzuim. Dit verdient alle aandacht omdat medewerkers om de haverklap langdurig afwezig zijn. Deze getallen geven dan aan dat er wat aan de hand is echter de oorzaak zal je zelf moeten achterhalen en oplossen.
De gemiddelde verzuimduur wordt als volgt berekend:

De duur van de verzuimgevallen die in een periode beëindigt zijn / aantal beëindigde ziekteverzuim in een periode.

De duur van ziekteverzuimgevallen die in een periode beëindigt zijn wordt in dagen * fte * percentage ziek berekend.

Voorbeelden:
 1. Als iemand in de periode van 31 januari tot 8 februari ziek is, dan is de duur 9 dagen bij een voltijd dienstverband. Was deze medewerker vorig jaar ziek geworden op 1 november en beëindigt hij de ziekte op 31 januari, dan worden er 92 dagen berekend voor het voorgaande jaar.
 2. Was deze medewerker vorig jaar 50% ziek geworden op 1 november en beëindigt hij de ziekte op 31 januari bij een parttime dienstverband van 50%, dan worden er 92*50%*50% = 23 dagen berekend voor het voorgaande jaar.
 3. Als dit de enige ziekte gevallen binnen de organisatie zijn, dan is de gemiddelde verzuimduur in het eerste voorbeeld 9 dagen, in het tweede voorbeeld 92 dagen en in het derde voorbeeld 23 dagen.
Wat is de gemiddelde verzuimduur in Nederland?
De gemiddelde verzuimduur in 2023 in Nederland was 5,3 dagen (bron: CBS).
  • Related Articles

  • Wat betekent de ziekmeldingsfrequentie in het overzicht verzuimstatistieken?

   De ziekmeldingsfrequentie geeft aan hoe je medewerkers zich ziek melden in een periode. Hoe hoger dit cijfer, hoe meer je je zorgen moet maken. Een hoge ziekmeldingsfrequentie betekent dat er iets mis kan zijn binnen je organisatie. Je hoeft je niet ...
  • Wat is te vinden in het profiel van de medewerker?

   In het profiel van de medewerker wordt weergegeven wat de medewerker doet, wie de persoon is en welke aanpassingen en aanvragen er de afgelopen tijd voor de medewerker gedaan zijn. Het profiel is in vier tabbladen onderverdeeld, die elk zijn eigen ...
  • Wat betekenen de getallen en iconen in het salaris proces?

   Wanneer je de salarisadministratie hebt uitbesteed aan Humanwave dan betekent dit een verloning met meer inzicht en meer controle.  Dit inzicht geven wij door bij het aanbieden van de concept stroken en het aanbieden van de definitieve bestanden een ...
  • Wat betekent het verzuimpercentage?

   Verzuimpercentages geven aan hoeveel procent van de tijd verloren is gegaan door ziekte binnen je organisatie. Heb je een hoog percentage dan kan het liggen aan een of twee medewerkers die langdurig ziek zijn, een griepgolf. Echter, het kan ook ...
  • Wat is het nummer inkomensverhouding (IKV) en wanneer moet ik deze aanpassen?

   Het nummer inkomensverhouding (vaak ook genoemd als dienstbetrekking nummer of afgekort IKV) wordt in de aangifte doorgegeven naar de Belastingdienst en UWV. De combinatie van nummer inkomensverhouding, burgerservicenummer en werkgever (het ...