Wat betekenend het verzuimpercentage? - Humanwave

Wat betekent het verzuimpercentage?

Verzuimpercentages geven aan hoeveel procent van de tijd verloren is gegaan door ziekte binnen je organisatie. Heb je een hoog percentage dan kan het liggen aan een of twee medewerkers die langdurig ziek zijn, een griepgolf. Echter, het kan ook liggen aan ontevredenheid binnen je organisatie.

Hoe wordt de ziekteverzuimpercentage berekend?
Bij het berekenen van de ziekteverzuimpercentages volgen wij de normen van het CBS. De reden hiervan is dat je dan makkelijk een vergelijking kunt maken met de landelijke cijfers. Het ziekteverzuimpercentage (ZVP) wordt als volgt berekend:

ZVP = het totaal aantal verzuimde dagen / potentieel aantal beschikbare dagen in een periode

Het totaal aantal verzuimde dagen in een periode is de optelling van alle ziektedagen en gedeeltelijk ziekte dagen in een periode * de FTE van een medewerker.

Bijvoorbeeld
Een medewerker is van 1 mei tot en met 10 mei ziek, dan is hij 10 dagen ziek.
  1. Heeft deze medewerker een FTE van 50% dan is het aantal verzuimde dagen 5.
  2. Heeft deze medewerker een FTE van 50% en is deze voor 50% gedeeltelijk ziek dan is het aantal verzuimde dagen 2,5.
  3. Heeft deze medewerker een FTE van 100% dan is het aantal verzuimde dagen 10.
  4. Heeft deze medewerker een FTE van 100% en is deze voor 50% gedeeltelijk ziek dan is het aantal verzuimde dagen 5.

    Deze dagen worden voor alle medewerkers bij elkaar opgeteld.
Het totaal beschikbare dagen in een periode is de optelling van de dagen dat de medewerker in de periode in dienst is keer zijn FTE.

Bijvoorbeeld:
Een medewerker komt 1 april in dienst en het is nu 30 april.
  1. Heeft deze medewerker een FTE van 50% dan is het aantal beschikbare dagen 30* 0,5 = 15.
  2. Heeft deze medewerker een FTE van 100% dan is het aantal beschikbare dagen 30* 1 = 30. 
De beschikbare dagen en de ziekte dagen worden per medewerker bij elkaar opgeteld.

Hoe bepalen wij het aantal beschikbare dagen en ziekte dagen in het huidige jaar?
In het huidige jaar rekenen we tot vandaag voor zowel de ziekte als de beschikbare dagen.

Bijvoorbeeld:
Het is 31 januari en iemand werkt voltijds en hij is 29 januari ziek geworden. Zijn ziekte dagen zijn dan 3 en zijn beschikbare dagen zijn 31.
Zijn collega werkt voltijds en is niet ziek. Haar beschikbare dagen zijn 31.

Het ziekteverzuimpercentage voor deze medewerkers is 3/62 *100% = 4,84 %