Wat doet de module loonkostenverdeling? - humanwave

Wat doet de module loonkostenverdeling?

Wanneer je gebruik maakt van de kostenverdeling in Humanwave kun je de loonkosten van de medewerkers verdeling over meerdere kostenplaatsen op de loonjournaalpost. Dit kan op een van de drie volgende manieren:

 1. Een verdeling van de loonkosten over verschillende kostenplaatsen. Bijv. Er zijn 100.000 euro aan brutosalarissen op grootboek 4000. Hierin kun je specificeren op welke kostenplaats welke medewerkers vallen. 

Grootboekrekening

Kostenplaats

Bedrag

4000

Sales

40.000

4000

Marketing

25.000

4000

Support

24.000

4000

Ondersteuning

11.000


 1. Er kunnen per afdeling afwijkende grootboeken gekoppeld worden. Bijv. de brutosalarissen van de afdeling Ondersteuning vallen op grootboek 4001

Grootboekrekening

Kostenplaats

Bedrag

4000

Sales

40.000

4000

Marketing

25.000

4000

Support

24.000

4001

Ondersteuning

11.000


 1.  De loonkosten voor een medewerker verdeeld worden over verschillende kostenplaatsen op basis van aangegeven percentage. Bijv. Stel een medewerker werkt voor 30% op sales en 70% op product ontwikkeling, hij verdient 4200 euro. 

Grootboekrekening

Kostenplaats

Bedrag

4000

Sales

1.260

4000

Productontwikkeling

2.940


  • Related Articles

  • Hoe zet ik de module loonkostenverdeling aan?

   Loonkostenverdeling is een aanvullende module op de Salaris module. Je kunt hiervan gebruik maken wanneer je ook de salarisadministratie hebt ondergebracht in Humanwave om zo de loonkosten te verdelen op de loonjournaalpost. Wanneer je hier gebruik ...
  • Wat is te vinden in het profiel van de medewerker?

   In het profiel van de medewerker wordt weergegeven wat de medewerker doet, wie de persoon is en welke aanpassingen en aanvragen er de afgelopen tijd voor de medewerker gedaan zijn. Het profiel is in vier tabbladen onderverdeeld, die elk zijn eigen ...
  • Op welke manieren kan ik de loonkostenverdeling instellen?

   Er zijn verschillende manieren om de kostenverdeling in te stellen. Deze staan hieronder uitgeschreven. Deze instelling kun je per entiteit instellen. Ga naar de instellingen, en klik naar de entiteit onder bedrijven waar je de kostenverdeling wilt ...
  • Hoe kan ik de bijtelling voor een leaseauto corrigeren?

   Wanneer je medewerker gebruik maakt van een leaseauto en voor dit gebruik geen verklaring 'geen privégebruik' heeft, dan moet je voor deze leaseauto bijtelling berekenen. Dit doe je aan de hand van de fiscale waarde en het bijtellingspercentage van ...
  • Wat is de UPA?

   De UPA is de Uniforme Pensioenaangifte naar Zorg en Welzijn (PFZW). Achtergrond Tot en met 2016 moest je de gegevens handmatig doorgeven via de site van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Vanaf 2017 moet je dit doen via een elektronische aangifte die ...