Wat is het bijzonder tarief en hoe bepaal ik deze voor 2021?

Wat is bijzonder tarief en hoe bepaal ik dit voor 2021?

De loonheffing bijzonder tarief is het belastingpercentage wat wordt toegepast op eenmalige verloningen. Hierbij kan je onder andere denken aan de vakantiegeld, overwerk, 13de maand, een bonus, eenmalige uitkeringen en de uitbetaling van verlof dagen. Voor deze beloningen geldt een hogere belasting dan over het reguliere salaris. Het gevolg is dat je netto minder over houdt. In principe wordt dit percentage één keer per jaar vast gesteld, op basis van het jaarinkomen van het vorige jaar.

Hoe wordt het percentage bijzonder tarief bepaald?

Voor de tabellen voor bijzondere beloningen heb je een jaarloon nodig. Je baseert dit jaarloon op het loon uit kolom 14 het loon voor loonheffing van de loonstaat.
Er zijn 3 situaties mogelijk (bron: Belastingdienst):
 1. Je hebt de medewerker het hele voorafgaande kalenderjaar loon betaald. Je gaat dan uit van het loon dat de medewerker in dat jaar van je heeft gekregen.
  Dit doet humanwave automatisch bij het openen van het loonjaar
 2. De medewerker is gedurende het vorige jaar in dienst gekomen. Je gaat dan uit van het tot een jaarloon herleide bedrag. Is de medewerker bijvoorbeeld op 15 november in dienst getreden en is zijn cumulatieve loon (kolom 14) op 31 december € 3.000, dan is het tot jaarloon herleide bedrag ((€ 3.000 : 1,5) x 12 =) € 24.000. Dit doet humanwave automatisch bij het openen van het loonjaar.
 3. De medewerker is in het huidige jaar in dienst gekomen. Je herleidt dan een jaarloon op basis van het lopende jaar. Je moet het jaarloon herleiden alsof je werknemer over het hele lopende jaar loon zou krijgen. Dit doet humanwave automatisch als je bij het aanmaken van de medewerker het salaris invult. Heb je dit niet gedaan, dan kan je het jaarloon bijzonder tarief percentage invullen in de kaart van de medewerker (Medewerker/Arbeidsrelatie/Instellingen belasting)


Op basis van het jaarloon wordt het percentage bepaald met behulp van de tabel bijzondere beloningen.


Hoe lees je deze tabel?
Eerst moet je bepalen of de medewerker jonger of ouder is dan de AOW leeftijd; laten we ervan uitgaan dat zij jonger is dan de AOW leeftijd, dan hebben we te maken met de eerste 4 kolommen. Dan bepalen we of de medewerker wel of geen loonheffingskorting toepast. Bij de meeste medewerkers wordt loonheffingskorting toegepast, behalve als zij meerdere banen hebben. Er mag maar bij één werkgever loonheffingskorting worden toegepast.

Bij géén loonheffingskorting zijn er in 2021 2 tarieven: 
 1. 37,10% bij een inkomen tot 68.507 euro, 
 2. 49,50% wanneer er meer dan 68.508 euro wordt verdient. 
Dit is simpel en recht toe recht aan.
 
Maar nu heeft de medewerker wel loonheffingskorting in 2021. Dan moeten we de verrekening van de loonheffingskortingen gaan toepassen. Bij het standaard tarief wordt een percentage opgeteld of afgetrokken. Dit leidt tot veel verwarring, echter helaas, zo zit de Nederlandse loonbelasting in elkaar. 
 1. Tot een inkomen van 8.724 is het bijzonder tarief 0%
 2. Bij een inkomen tussen de 8.725 en 10.916 is het bijzonder tarief 37,10 - 4,58 = 32,52% 
 3. Bij een inkomen tussen de 10.917 en 20.218 is het bijzonder tarief 37,10 - 28,77 = 8,33%
 4. Bij een inkomen tussen de 20.219 en 21.043 is het bijzonder tarief 37,10 - 2,66 = 34,44%
 5. Bij een inkomen tussen de 21.044 en 35.652 is het bijzonder tarief 37,10 + 3,31 = 40,41%
 6. Bij een inkomen tussen de 35.653 en 68.507 is het bijzonder tarief 37,10 + 11,98 = 49,08%
 7. Bij een inkomen tussen de 68.508 en 114.193 is het bijzonder tarief 49,50 + 6 = 55,50%
 8. Bij een inkomen van 114.194 of hoger is het percentage 49,50%

Er zijn 8 verschillende tarieven Belasting voor eenmalige verloningen,. Al deze tarieven zijn geïntroduceerd om te voorkomen dat medewerkers bij hun aangifte inkomstenbelasting veel geld terug krijgen of moeten bij betalen. 

Is het uit te leggen aan de medewerkers? Nee of zeer moeilijk. 

Wij raden je dan ook aan naar de tabel bijzondere verloningen te verwijzen. Toch kan je je medewerkers (wel een beetje) van dienst zijn. Er is namelijk een groep die het risico loopt een aanslag inkomsten belasting te krijgen. Als je goed naar de bovenstaande tabel kijkt, is het verschil in inkomen tussen 8,33% betalen en 41,01% bijzonder tarief betalen maar 826 euro op jaarbasis. Zit een medewerker op de grens (dus boven de 20.218 euro maar minder dan 21.044 euro en gaat hij of zij meer verdienen of meer werken) dan raden wij je aan het percentage te verhogen naar 41,01%. De medewerker kan via de opgave inkomstenbelasting altijd dit geld terugvragen, maar wordt niet verrast met een naheffing in maart van het volgende jaar. 

Wil je iedere maand een juiste en foutloze salarisadministratie? Humanwave helpt je graag. Met veel plezier en enthousiasme voeren onze Salaris Experts voor je de maandelijkse salarisadministratie uit. Het mooie is dat je 24/7 kan meekijken zodat je grip en inzicht houdt. Je kan ons mailen via info@humanwave.nl of bellen naar 085 4015150. Wij vertellen je graag wat wij voor je kunnen betekenen.


  • Related Articles

  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...
  • Wat is bijzonder tarief en hoe bepaal ik dit voor 2022?

   De loonheffing bijzonder tarief is het belastingpercentage wat wordt toegepast op eenmalige verloningen. Hierbij kan je onder andere denken aan de vakantiegeld, overwerk, 13de maand, een bonus, eenmalige uitkeringen en de uitbetaling van verlof ...
  • Hoe bepaal ik het bijzonder tarief voor oproepkrachten?

   Een oproepkracht werkt flexibel. Humanwave kan niet het jaarloon vaststellen wanneer geen uren worden ingevoerd in de salarisafspraak. Je dient het jaarloon handmatig te herleiden. Je herleidt dan een jaarloon op basis van het lopende jaar. Je moet ...
  • Wat is te vinden in het profiel van de medewerker?

   In het profiel van de medewerker wordt weergegeven wat de medewerker doet, wie de persoon is en welke aanpassingen en aanvragen er de afgelopen tijd voor de medewerker gedaan zijn. Het profiel is in vier tabbladen onderverdeeld, die elk zijn eigen ...
  • Hoe kan ik berichten versturen naar mijn medewerkers?

   Via Berichten kun je makkelijk en snel vanaf één plek intern naar alle medewerkers communiceren. Met één bericht houd je iedereen op de hoogte van de laatste zaken. Zo informeer je iedereen in een keer over wijzigingen in het privacybeleid of over ...