Het bijzondere tarief belastingen

Wat is bijzonder tarief en hoe bepaal ik dit voor 2022?

De loonheffing bijzonder tarief is het belastingpercentage wat wordt toegepast op eenmalige verloningen. Hierbij kan je onder andere denken aan de vakantiegeld, overwerk, 13de maand, een bonus, eenmalige uitkeringen en de uitbetaling van verlof dagen. Voor deze beloningen geldt een hogere belasting dan over het reguliere salaris. Het gevolg is dat je netto minder over houdt. In principe wordt dit percentage één keer per jaar vast gesteld, op basis van het jaarinkomen van het vorige jaar.

Hoe wordt het percentage bijzonder tarief bepaald?

Voor de tabellen voor bijzondere beloningen heb je een jaarloon nodig. Je baseert dit jaarloon op het loon uit kolom 14 het loon voor loonheffing van de loonstaat.
Er zijn 3 situaties mogelijk (bron: Belastingdienst):
 1. Je hebt de medewerker het hele voorafgaande kalenderjaar loon betaald. Je gaat dan uit van het loon dat de medewerker in dat jaar van je heeft gekregen.
  Dit doet Humanwave automatisch bij het openen van het loonjaar
 2. De medewerker is gedurende het vorige jaar in dienst gekomen. Je gaat dan uit van het tot een jaarloon herleide bedrag. Is de medewerker bijvoorbeeld op 15 november in dienst getreden en is zijn cumulatieve loon (kolom 14) op 31 december € 3.000, dan is het tot jaarloon herleide bedrag ((€ 3.000 : 1,5) x 12 =) € 24.000. Dit doet Humanwave automatisch bij het openen van het loonjaar.
 3. De medewerker is in het huidige jaar in dienst gekomen. Je herleidt dan een jaarloon op basis van het lopende jaar. Je moet het jaarloon herleiden alsof je werknemer over het hele lopende jaar loon zou krijgen. Dit doet Humanwave automatisch als je bij het aanmaken van de medewerker het salaris invult. Heb je dit niet gedaan, dan kan je het jaarloon bijzonder tarief percentage invullen in de kaart van de medewerker (Medewerker/Arbeidsrelatie/Instellingen belasting)


Op basis van het jaarloon wordt het percentage bepaald met behulp van de tabel bijzondere beloningen.Hoe lees je deze tabel?
Eerst moet je bepalen of de medewerker jonger of ouder is dan de AOW leeftijd; laten we ervan uitgaan dat deze jonger is dan de AOW leeftijd, dan hebben we te maken met de eerste 4 kolommen. Dan bepalen we of de medewerker wel of geen loonheffingskorting toepast. Bij de meeste medewerkers wordt loonheffingskorting toegepast, behalve als zij meerdere banen hebben. Er mag maar bij één werkgever loonheffingskorting worden toegepast.

Wanneer er géén loonheffingskorting wordt toegepast zijn er in 2022 2 tarieven: 
 1. 37,07 % bij een inkomen tot 69.398 euro;
 2. 49,50 % wanneer er meer dan 69.399 euro wordt verdient. 
Dit is simpel en recht toe recht aan.
 
Wordt er wel heffingskorting toegepast dan moeten we de verrekening van de verrekeningspercentages gaan toepassen. Bij het standaard tarief wordt een percentage opgeteld of afgetrokken. Dit leidt tot veel verwarring, echter helaas, zo zit de Nederlandse loonbelasting in elkaar
 1. Tot een inkomen van 8.878 euro is het bijzonder tarief 0 %
 2. Bij een inkomen tussen de 8.879 en 11.178 euro is het bijzonder tarief 37,07 - 4,54 = 32,53 %
 3. Bij een inkomen tussen de 11.179 en 20.700 euro is het bijzonder tarief 37,07 - 28,46 = 8,61%
 4. Bij een inkomen tussen de 20.701 en 21.317 euro is het bijzonder tarief 37,07 - 2,61 = 34,64
 5. Bij een inkomen tussen de 21.318 en 36.649 euro is het bijzonder tarief 37,07 + 3,40 = 40,47 %
 6. Bij een inkomen tussen de 36.650 en 69.398 euro is het bijzonder tarief 37,07 + 11,87 = 48,94 %
 7. Bij een inkomen tussen de 69.399 en 118.094 euro is het bijzonder tarief 49,50 + 5,86 = 55,36 %
 8. Bij een inkomen van 118.095 euro of hoger is het percentage 49,50 %
Er zijn 8 verschillende tarieven Belasting voor eenmalige verloningen. Al deze tarieven zijn geïntroduceerd om te voorkomen dat medewerkers bij hun aangifte inkomstenbelasting veel geld terug krijgen of moeten bij betalen. Is het uit te leggen aan de medewerkers? Nee of zeer moeilijk. 

Wij raden je dan ook aan naar de tabel bijzondere verloningen te verwijzen. Toch kan je je medewerkers (wel een beetje) van dienst zijn. Er is namelijk een groep die het risico loopt een aanslag inkomsten belasting te krijgen. Als je goed naar de bovenstaande tabel kijkt, is het verschil in inkomen tussen 8,61% betalen en 40,47% bijzonder tarief betalen maar 618 euro op jaarbasis. Zit een medewerker op de grens (dus boven de 20.700 euro maar onder dan 21.318 euro en gaat hij of zij meer verdienen of meer werken) dan raden wij je aan het percentage te verhogen naar 40,47%. De medewerker kan via de opgave inkomstenbelasting altijd dit geld terugvragen, maar wordt niet verrast met een naheffing in april van het volgende jaar. 

Wil je iedere maand een juiste en foutloze salarisadministratie? Humanwave helpt je graag. Met veel plezier en enthousiasme voeren onze Salaris Experts voor je de maandelijkse salarisadministratie uit. Het mooie is dat je 24/7 kan meekijken zodat je grip en inzicht houdt. Je kan ons mailen via info@humanwave.nl of bellen naar 085 401 51 50. Wij vertellen je graag wat wij voor je kunnen betekenen.


  • Related Articles

  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...
  • Het bijzonder tarief uitgelegd voor werkgever en werknemer

   De wetgeving die voor ons wordt bedacht en moet worden uitgevoerd, is niet altijd even gemakkelijk te begrijpen voor zowel de HR-, salaris verantwoordelijken als ook voor de medewerkers. Vaak weten we wel ongeveer wat het bijzonder tarief is, maar ...
  • Wat is bijzonder tarief en hoe bepaal ik dit voor 2023?

   De loonheffing bijzonder tarief is het belastingpercentage wat wordt toegepast op eenmalige verloningen. Hierbij kan je onder andere denken aan het vakantiegeld, overwerk, 13de maand, een bonus, eenmalige uitkeringen en de uitbetaling van ...
  • Hoe bepaal ik het bijzonder tarief voor oproepkrachten?

   Een oproepkracht werkt flexibel. Humanwave kan niet het jaarloon vaststellen wanneer geen uren worden ingevoerd in de salarisafspraak. Je dient het jaarloon handmatig te herleiden. Je herleidt dan een jaarloon op basis van het lopende jaar. Je moet ...
  • Bijzonder tarief én meer uitgelegd voor de werknemer

   Het is voor werknemers niet altijd goed duidelijk hoe het nu precies zit met de belastingen en het bijzonder tarief. In deze helpfile leggen wij dit uit voor de werknemer. Waarover moet je als werknemer belasting betalen? Het uitgangspunt van de ...