Wat is calamiteitenverlof?

Wat is calamiteitenverlof?

Wanneer een medewerker onverwacht niet kan werken dan kan hij calamiteitenverlof aanvragen. Dit lijkt een eenvoudige situatie, maar er bestaat nog wel eens verwarring over dit type verlof. In welke situaties geef je een medewerker precies calamiteitenverlof en hoe lang mag dit duren?

Wat is calamiteitenverlof?
Een medewerker heeft recht op calamiteitenverlof als er zich een onverwachte noodsituatie of een heel bijzondere persoonlijke omstandigheid voordoet.

In welke situaties geef je calamiteitenverlof?
Medewerkers hebben in de volgende gevallen recht op calamiteitenverlof:

1. Heel bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld:
 1. De partner gaat bevallen
 2. De medewerker moet met spoed naar het ziekenhuis
 3. Ziek kind van school halen
 4. Het overlijden van een familielid
 5. Bezoek aan een dokter dat niet buiten de werktijd ingepland kan worden
2. Onvoorziene situaties waar onmiddellijk actie op nodig is. Bijvoorbeeld:
 1. Gesprongen waterleiding in het huis van de medewerker
 2. Het huis van de medewerker staat in brand
3. Een verplichting die is opgelegd vanuit de wet of overheid die niet in de vrije tijd van de medewerker kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld:
 1. Het uitoefenen van het actief kiesrecht
 2. Verplicht verschijnen in de rechtbank
Situaties waarin calamiteitenverlof niet aangevraagd kan worden:
 1. Begrafenis: Voor een begrafenis moet een medewerker bijzonder verlof opnemen. Bij een plotseling overlijden kan er wel calamiteitenverlof aangevraagd worden.
 2. Andere situaties van bijzonder verlof zijn een huwelijk, verhuizing of examen.
 3. Ziek familielid: Voor het verzorgen van ziek kind, partner of ouder moet er zorgverlof opgenomen worden. Als een familielid plotseling ziek wordt is er wel sprake van calamiteitenverlof.
Hoe lang mag calamiteitenverlof duren?
Calamiteitenverlof kan een paar uur tot maximaal een paar dagen duren. Omdat het verlof bedoeld is voor het treffen van (tijdelijke) noodzakelijke maatregelen zal het vrijwel nooit langer dan één dag duren. In de wet staat aangegeven dat het moet gaan om ‘een korte, naar billijkheid te berekenen tijd’. Ook geldt er geen maximum aantal uren calamiteitenverlof per jaar. De tijdsduur kun je dus naar eigen inzicht en / of in overleg met de medewerker vaststellen.
Als de medewerker de noodzakelijke maatregelen heeft genomen tijdens het calamiteitenverlof dan kan er daarna, wanneer dat nodig is, bijzonder verlof of zorgverlof worden aangevraagd.

Moet je het loon doorbetalen bij calamiteitenverlof?
Als werkgever ben je verplicht om het loon volledig door te betalen als er calamiteitenverlof wordt opgenomen. Het verlof moet echter wel vooraf aangevraagd worden. Is dat door de reden van het verlof niet mogelijk, dan moet het achteraf zo snel mogelijk aangevraagd worden.

CAO
Als er een CAO geldt voor jouw bedrijf, dan kunnen daar aanvullende regels rondom calamiteitenverlof in zijn vastgelegd.
  • Related Articles

  • Wat is te vinden in het profiel van de medewerker?

   In het profiel van de medewerker wordt weergegeven wat de medewerker doet, wie de persoon is en welke aanpassingen en aanvragen er de afgelopen tijd voor de medewerker gedaan zijn. Het profiel is in vier tabbladen onderverdeeld, die elk zijn eigen ...
  • Rapport: Wettelijk en bovenwettelijk verlof per medewerker

   Het rapport 'Wettelijk en bovenwettelijk verlof per medewerker' geeft je direct inzicht in de openstaande verlofpotjes van de medewerkers en of er verlof mag komen te vervallen, omdat de vervaldatum nadert of al gepasseerd is. Let op: Wijs de ...
  • Overzicht verlof voor ouders

   De afgelopen jaren zijn er al veel wijzigingen geweest in de verlofregelingen rondom de geboorte van een kind. Zo werd in 2019 de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van kracht, op 1 juli 2020 kwam daar het aanvullend geboorteverlof bij en in ...
  • Op welke manieren kan ik het verlof instellen per medewerker (vaste uren)?

   Je kan het verlof op de verschillende manieren instellen per medewerker. Dit hangt af van de opbouw en van het type contract. In deze helpfile zal het vaste contract behandeld worden. Op zoek naar hoe je verlof kunt instellen voor de andere type ...
  • Hoe kan ik als medewerker verlof annuleren/bewerken?

   Als een medewerker verlof heeft aangevraagd, kan het zo zijn dat het verlof plots niet meer doorgaat of dat het verzoek niet klopt. In deze helpfile leggen wij uit hoe je als medewerker een verlofaanvraag kunt bewerken/annuleren. Hoe annuleer/bewerk ...