Wat is bijzonder tarief en hoe bepaal ik dit voor 2024?

Wat is bijzonder tarief en hoe bepaal ik dit voor 2024?

De loonheffing bijzonder tarief is het belastingpercentage wat wordt toegepast op eenmalige verloningen. Hierbij kan je onder andere denken aan het vakantiegeld, overwerk, 13de maand, een bonus, eenmalige uitkeringen en de uitbetaling van verlofdagen. Voor deze beloningen gelden andere tarieven voor de belastingen dan over het reguliere salaris. Het gevolg hiervan is dat €2000 vakantiegeld niet hetzelfde netto oplevert als €2000 van het reguliere salaris. In principe wordt dit percentage één keer per jaar vastgesteld, op basis van het jaarinkomen van het vorige jaar.

Hoe wordt het percentage bijzonder tarief bepaald?

Voor de tabellen voor bijzondere beloningen heb je een jaarloon nodig. Je baseert dit jaarloon op het loon uit kolom 14, het loon voor loonheffing van de loonstaat of het jaarloon dat op de jaaropgave staat.
Er zijn 3 situaties mogelijk (bron: Belastingdienst):
 1. Je hebt de medewerker het hele voorafgaande kalenderjaar loon betaald. Je gaat dan uit van het loon dat de medewerker in dat jaar van je heeft gekregen.
  Dit doet Humanwave automatisch bij het correct openen van het loonjaar via Salaris onder het kopje 'Acties'.
 2. De medewerker is gedurende het vorige jaar in dienst gekomen. Je gaat dan uit van het tot een jaarloon herleide bedrag. Is de medewerker bijvoorbeeld op 15 november in dienst getreden en is zijn cumulatieve loon (kolom 14) op 31 december € 3.000, dan is het tot jaarloon herleide bedrag € 3.000 : 1,5 x 12 = € 24.000. Dit doet Humanwave automatisch bij het correct openen van het loonjaar via Salaris onder het kopje 'Acties'.
 3. De medewerker is in het huidige jaar in dienst gekomen. Je herleidt dan een jaarloon op basis van het lopende jaar. Je moet het jaarloon herleiden alsof je werknemer over het hele lopende jaar loon zou krijgen. Dit doet Humanwave automatisch als je bij het aanmaken van de medewerker het salaris invult. Heb je dit niet gedaan, dan kan je het jaarloon bijzonder tarief percentage invullen in de kaart van de medewerker (Medewerker/Arbeidsrelatie/Instellingen belasting).


Op basis van het jaarloon wordt het percentage bepaald met behulp van de witte tabel voor werknemers uit tegenwoordige dienstbetrekking wonend in Nederland. Landenkring werknemers vallen onder andere tarieven.Hoe lees je deze tabel?
Eerst moet je bepalen of de medewerker jonger of ouder is dan de AOW leeftijd; laten we ervan uitgaan dat deze jonger is dan de AOW leeftijd, dan hebben we te maken met de eerste 4 kolommen. Je controleert vervolgens de medewerker gebruik maakt van de loonheffingskorting. Bij de meeste medewerkers wordt loonheffingskorting toegepast, behalve als zij meerdere banen hebben. Er wordt geadviseerd om slechts bij één werkgever de loonheffingskorting toe te passen.

Wanneer er géén loonheffingskorting wordt toegepast zijn er in 2024 2 tarieven: 
 1. 36,97% bij een inkomen tot 75.518 euro;
 2. 49,50% wanneer er 75.519 euro of meer wordt verdient. 
Dit is simpel en recht toe recht aan.
 
Wordt er wel heffingskorting toegepast dan moeten we de verrekening van de verrekeningspercentages gaan toepassen. Bij het standaard tarief wordt het percentage uit de 4e kolom opgeteld of afgetrokken. Dit leidt tot veel verwarring, echter helaas, zo zit de Nederlandse loonbelasting in elkaar.
 1. Tot een inkomen van 11.777 euro is het bijzonder tarief 0%
 2. Bij een inkomen tussen de 11.778 en 12.409 euro is het bijzonder tarief 36,97 - 8,43 = 28,52%
 3. Bij een inkomen tussen de 12.410 en 22.981 euro is het bijzonder tarief 36,97 - 31,43 = 5,54%
 4. Bij een inkomen tussen de 22.982 en 24.812 euro is het bijzonder tarief 36,97 - 2,45 = 34,52
 5. Bij een inkomen tussen de 24.813 en 39.957 euro is het bijzonder tarief 36,97 + 4,16 = 41,13%
 6. Bij een inkomen tussen de 39.958 en 75.518 euro is het bijzonder tarief 36,97 + 13,14 = 50,11%
 7. Bij een inkomen tussen de 75.519 en 134.929 euro is het bijzonder tarief 49,50 + 6,51 = 56,01%
 8. Bij een inkomen van 134.930 euro of hoger is het percentage 49,50%
Er zijn 8 verschillende tarieven Belasting voor medewerkers die in Nederland wonen. Woont de werknemer niet in Nederland maar in Duitsland, dan gelden er andere tarieven. Al deze tarieven zijn geïntroduceerd om te voorkomen dat medewerkers bij hun aangifte inkomstenbelasting veel geld terug krijgen of moeten bij betalen. Is het uit te leggen aan de medewerkers? Nee of zeer moeilijk. 

Wij raden je dan ook aan om naar de tabel bijzondere verloningen te verwijzen. Toch kan je je medewerkers (wel een beetje) van dienst zijn. Er is namelijk een groep die het risico loopt een aanslag inkomstenbelasting te krijgen. Als je goed naar de bovenstaande tabel kijkt, is het verschil in inkomen tussen 5,54% betalen en 41,13% bijzonder tarief betalen maar 1.832 euro op jaarbasis. Heeft de werknemer vorig jaar €22.700 verdiend, dan heeft hij/zij een bijzonder tarief  van 5,51%. Echter, de medewerker zit dan dicht tegen de grens. Wanneer hij/zij meer gaat verdienen of vakantiedagen laat uitbetalen, dan gaat hij/zij snel over die grens heen. We raden je dan aan om het percentage te verhogen naar 41,13%. De medewerker kan via de opgave inkomstenbelasting altijd dit geld terugvragen, maar wordt niet verrast met een naheffing in april van het volgende jaar. 

Wil je iedere maand een juiste en foutloze salarisadministratie? Humanwave helpt je graag. Met veel plezier en enthousiasme voeren onze Salaris Experts de maandelijkse salarisadministratie voor je uit. Het mooie is dat je 24/7 kan meekijken zodat je grip en inzicht houdt. Je kan ons mailen via info@humanwave.nl of bellen naar 085 401 51 50. Wij vertellen je graag wat wij voor je kunnen betekenen.


  • Related Articles

  • Bijzonder tarief én meer uitgelegd voor de werknemer

   Het is voor werknemers niet altijd goed duidelijk hoe het nu precies zit met de belastingen en het bijzonder tarief. In deze helpfile leggen wij dit uit voor de werknemer. Waarover moet je als werknemer belasting betalen? Het uitgangspunt van de ...
  • Het bijzonder tarief uitgelegd voor werkgever en werknemer

   De wetgeving die voor ons wordt bedacht en moet worden uitgevoerd, is niet altijd even gemakkelijk te begrijpen voor zowel de HR-, salaris verantwoordelijken als ook voor de medewerkers. Vaak weten we wel ongeveer wat het bijzonder tarief is, maar ...
  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...
  • Wat is bijzonder tarief en hoe bepaal ik dit voor 2023?

   De loonheffing bijzonder tarief is het belastingpercentage wat wordt toegepast op eenmalige verloningen. Hierbij kan je onder andere denken aan het vakantiegeld, overwerk, 13de maand, een bonus, eenmalige uitkeringen en de uitbetaling van ...
  • Waarom wordt er geen loonheffing ingehouden op het loon? | Tot welk bedrag loonheffingsvrij

   In Nederland is het zo dat over het loon belasting moet worden betaald. Deze belasting wordt ingehouden van het loon, via de loonheffing, en moet de werkgever afdragen aan de Belastingdienst. Afhankelijk van de loonbelastingverklaring die wordt ...