Wat is het nummer inkomensverhouding (IKV) en wanneer moet ik deze aanpassen?

Wat is het nummer inkomensverhouding (IKV) en wanneer moet ik deze aanpassen?

Het nummer inkomensverhouding (vaak ook genoemd als dienstbetrekking nummer of afgekort IKV) wordt in de aangifte doorgegeven naar de Belastingdienst en UWV. De combinatie van nummer inkomensverhouding, burgerservicenummer en werkgever (het personeelsnummer) moet uniek zijn. Dit nummer staat in Humanwave standaard ingesteld op 1 en hoeft alleen aangepast te worden wanneer de werknemer anders sociaal verzekerd wordt.

Wanneer moet je dit nummer aanpassen?
Het nummer veranderd alleen wanneer de verzekeringssituatie van de werknemer veranderd. Hij of zij wordt anders verzekerd voor de sociale premies.

Dit geldt voor de volgende situaties: 
 1. Stagiair wordt een normale medewerker. 
 2. Een werknemer gaat met pensioen.
 3. Je neemt een ex-werknemer opnieuw aan. Nieuwe dienstbetrekking en daarvoor moet je een nieuw nummer inkomstenverhouding gebruiken. Wanneer er 1 dag of meer tussen de arbeidscontracten zit en er dus geen sprake is van een opvolgend dienstverband, moet het nummer inkomstenverhouding worden aangepast. 
 4. Een medewerker wordt DGA.
 5. De DGA wordt gewoon medewerker.
 6. Een werknemer krijgt een familierelatie met de directeur-grootaandeelhouder.
 7. Een meewerkend kind die bij de onderneming van de ouder in fictieve dienstbetrekking werkt, gaat bij de onderneming van de ouder in echte dienstbetrekking werken.
 8. Een medewerker de pensioengerechtigde leeftijd haalt en blijft werken.
Herdefinering van het nummer inkomensverhouding in 2023
Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020, is er een onderscheid gekomen tussen de lage en hoge WW premie. Er moet dus onderscheid komen tussen de verschillende soorten dienstbetrekkingen. Voor iedere dienstbetrekking moet er een afzonderlijke IKV worden meegegeven in de loonaangifte. In eerste instantie zou deze nieuwe definitie per 1 januari 2022 gaan gelden, dit is uitgesteld tot 1 januari 2023.

Waar kan je het nummer inkomstenverhouding aanpassen?
Het nummer inkomstenverhouding staat opgeslagen in het contract van de medewerker. 
Deze staat standaard ingesteld op 1. 
Je kunt deze aanpassen door op het potloodje achter het contract in de arbeidsrelatie van de medewerker te klikken. 
  • Related Articles

  • Wat is een personeelsnummer en hoe pas ik deze aan?

   Binnen Humanwave krijgen medewerkers standaard een personeelsnummer. Dit nummer wordt getoond op overzichten en dient als extra identificatie van de medewerker. Het personeelsnummer wordt alleen gebruikt bij aangiften naar derde instanties. Die ...
  • Wat zijn Instellingen belasting, en waar vind ik deze?

   Elke werknemer moet loonbelasting afdragen en is verzekerd voor bepaalde werkgeversverzekeringen. De instellingen voor de belasting zijn van belang voor een juiste salarisberekening, het klaarzetten van de betaling en het doorgeven van de correcte ...
  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...
  • Mijn medewerker wil de lease auto zakelijk gaan rijden, wat moet ik aanpassen?

   Wanneer een medewerker de lease auto puur zakelijk wilt gaan rijden, dan moet hier het een en ander voor geregeld worden. De medewerker mag dan namelijk niet meer dan 500 kilometers privé maken per jaar. Woon-werkkilometers vallen onder zakelijke ...
  • Waar stel ik de loonschalen in en hoe koppel ik deze aan de medewerker?

   Wanneer je gebruik maakt van de module 'Loonschalen' kun je deze instellen in de Algemene instellingen. Wil je gebruik maken van de module Loonschalen? Neem dan contact op met ons via support@humanwave.nl. Het is belangrijk dat je eerst de ...