Wat is voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR methode)?

Wat is voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR methode)?

Voortschrijdend cumulatief rekenen is een manier van rekenen waarbij rekening wordt gehouden met niet alleen de huidige maand, maar ook de voorliggende maanden. Bij cumulatief rekenenen wordt eerst berekend tot en met de huidige periode en daarna worden de eerder berekende perioden er afgetrokken. 

Wanneer wordt cumulatief rekenen gebruikt?
 1. Bij het berekenen van de premies voor de werknemersverzekeringen sociale premies;
 2. Bij het berekenen van de inkomens afhankelijke bijdrage ZVW;
 3. Berekening van pensioenpremies.
Hoe werkt cumulatief rekenen?
Cumulatief rekenen wordt inzichtelijk met een voorbeeld:

Stel de medewerker werkt voltijd, 40 uur.
De franchise is 2000 euro (een franchise is een premie-vrij bedrag)
Het maximum premie bedrag is 4500 euro (dit betekent dat boven het maximum geen premie hoeft worden betaald)
Het percentage van de premie is 10%
Het loon in januari is 4000 euro
Het loon in februari is 6000 euro
Het loon in maart is 3000 euro
Het loon in april is 2000 euro

Om de premie cumulatief

MaandLoonCumulatief loonMaximum premieloonCumuatief maximumFranchiseCumulatief franchiseCumulatief grondslag ((=cum loon (<cum.max) - cumulatief franchise))Aanwas (=Cum.grondslag maand - cum.grondslag maand-1)Premie percentage 10% over aanwas
Januari40004000450045002000200020002000200
Februari600010000450090002000400050003000300
Maart3000130004500135002000600070002000200
April20001500045001800020008000700000

15000
18000
8000


700

In januari is het loon 4000, dit is lager dan het maximum, dus er wordt gerekend met het hele loon. Van de 4000 wordt de franchise (2000) afgetrokken om tot de grondslag te komen. De grondslag is 4000-2000 = 2000. Er is geen voorliggende maand, dus de aanwas is 2000, hier wordt de premie over berekend.

In februari is het cumulatief loon (loon januari + loon februari) 10.000, dit is hoger dan twee keer het maximum van 4500. Om deze reden moet worden gerekend met het maximum. Van dit maximum moet de cumulatieve franchise worden afgehaald (2* 2000 =4000). De cumulatieve grondslag is daarom 9000 - 4000 = 5000. Echter is over januari al premie betaald, over 2000 euro. Daarom wordt de aanwas 5000 - 2000 = 3000. Hierover wordt de premie berekend.

In maart is het cumulatief loon het loon van januari + februari + maart = 13000. Dit cumulatief loon is lager dan het cumulatief maximum van 13.500 (3 maanden * 4500). Daarom mag met het hele loon worden gerekend. Van dit cumulatief loon moet het cumulatief franchise worden aftrokken = 13000 - 6000 (3 maanden * 2000) = 7000. Echter, van deze cumulatieve grondslag is al over 5000 euro premie betaald, daarom wordt de premie berekend over de aanwas: 7000 - 5000 = 2000

In april is het cumulatief loon (januari tot en met april) 15000. Dit loon is lager dan het cumulatief maximum, de franchise mag dus van het hele cumulatieve loon worden afgetrokken, dus 15000 - 8000 = 7000. Wanneer de cumulatieve grondslag van januari tot maart hier vanaf wordt getrokken, dan is er een aanwas van 0. Deze maand hoeft er dus geen premie te worden betaald.

Cumulatief rekenen in Humanwave
Indien je wil weten hoe de premie wordt berekend, kan je ook het rapport 'Premies' gebruiken in humanwave.
Dit rapport laat ook de grondslag, franchise, maximum, gebruikte grondslag, percentage en het in te houden bedrag zien.


  • Related Articles

  • Wat is salaris?

   Een salaris is opgebouwd uit twee afspraken: een (maandelijkse) geldelijke vergoeding en de uren die een medewerker per week hiervoor gaat maken. Hierbij zijn er verschillende opties. Je spreekt met je medewerker een vast bedrag per maand af en een ...
  • Wat betekent het verzuimpercentage?

   Verzuimpercentages geven aan hoeveel procent van de tijd verloren is gegaan door ziekte binnen je organisatie. Heb je een hoog percentage dan kan het liggen aan een of twee medewerkers die langdurig ziek zijn, een griepgolf. Echter, het kan ook ...
  • Loonbelastingverklaring: wat te doen als…?

   Iedere werknemer die een arbeidsovereenkomst aangaat, wordt gevraagd om een loonbelastingverklaring in te vullen. In deze loonbelastingverklaring dient de werknemer aan te geven of de werknemer wel of geen loonheffingskorting wilt laten toepassen. ...
  • Wat is de PAWW bijdrage?

   De overheid heeft sinds 2016 aanpassingen doorgevoerd in de WW- en loongerelateerde WGA-uitkeringen. Als antwoord hierop hebben sociale partners afspraken gemaakt over de reparatie hiervan. Deze afspraken zijn vastgelegd in de PAWW: de Private ...
  • Wat staat er op een jaaropgaaf?

   Op een jaaropgaaf staat wat een werknemer in dat jaar heeft verdiend bij een werkgever. Heeft een werknemer meerdere dienstverbanden gehad gedurende het jaar dan krijgt de werknemer meerdere jaaropgaven. Het is gebruikelijk om de jaaropgaaf na de ...