Welk WW-percentage wordt aangehouden bij contractverlening halverwege de maand?

Welk WW-percentage wordt aangehouden bij contractverlening naar onbepaalde tijd halverwege de maand?

Het kan voorkomen dat een medewerker een contractverlenging halverwege de maand krijgt. Wanneer welke WW-percentages worden toegepast staat hieronder verkort samengevat:
 1. Voor contacten van bepaalde tijd (met uitzondering van BBL-contracten), draag je hoge WW af; 
 2. Voor contracten van onbepaalde tijd (met uitzonderingen van oproepovereenkomsten), draag je hoge WW af.
Krijgt de medewerker halverwege de maand een tweede of derde contract voor bepaalde tijd?
Dan verandert er niets. Je blijft voor deze medewerker hoge WW premie afdragen. 

Krijgt de medewerker halverwege de maand een contract voor onbepaalde tijd? 
Dan zul je voor deze maand hoge WW moeten afdragen. Voor de bepaling van hoge of lage WW-premie wordt altijd gekeken naar de eerste dag van de maand. Op deze dag was het contract voor bepaalde tijd nog van toepassing. Vanaf de eerst volgende volledige maand dat het contract voor onbepaalde tijd van toepassing is, wordt er lage WW afgedragen. 

Voorbeeld:
Een medewerker heeft een contract voor bepaalde tijd welke afloopt op 15 maart. Voor dit contract is het hoge WW-percentage berekend.
Dit contract wordt verlengd en de medewerker krijgt per 16 maart een contract voor onbepaalde tijd. Voor dit nieuwe contract mag het lage WW-percentage toegepast worden.
Dit lage percentage mag toegepast worden vanaf april, omdat voor de bepaling van het WW-percentage gekeken wordt naar de eerste dag van de maand. De medewerker uit het voorbeeld heeft begin maart nog een contract voor bepaalde tijd en dus zal voor de hele maand maart het hoge WW-percentage aangehouden worden. 

Waneer kan ik het beste het contract voor onbepaalde tijd laten ingaan?
Het is voordeliger om het contract altijd op de laatste dag van de maand te laten eindigen, en de verlenging contract op de eerste dag van de nieuwe maand te laten ingaan. Zo voorkom je een gebroken maand. Bevalt de medewerker, en wil je deze een contract voor onbepaalde tijd geven? Wacht niet tot het contract voor bepaalde tijd is afgelopen en geef eerder een contract voor onbepaalde tijd. Hierdoor bespaar je werkgeverslasten. Je betaalt deze maand immers lage WW in plaats van hoge WW. 
  • Related Articles

  • Ik moet de lage WW-premie herzien, hoe doe ik dat?

   Vanaf 2020 kun je te maken krijgen met het herzien van de WW-premie. Bijvoorbeeld wanneer je werkt met vaste contracten waarbij structureel wordt overgewerkt of als je iemand met een vast arbeidscontract (onbepaalde tijd) in de proeftijd ontslaat. ...
  • Hoe beëindig ik een contract/arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

   Wanneer je een contract/arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wilt beëindigen, kan je de volgende stappen volgen. Stap 1 Ga naar de pagina van de medewerker en kies in het linkermenu 'Arbeidsrelatie'. Stap 2 Druk op het potlood achter het contract ...
  • Salaris: Controleer je WW/AWF afdracht

   De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 1 januari jongstleden in werking getreden. In de afgelopen periode hebben we een soepele overgang gemaakt naar de veranderingen die deze wet met zich mee brengt. Het blijft echter belangrijk om deze wet na te ...
  • Wanneer wordt welk type WW-Awf toegepast?

   Met de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in 2020, kennen we 3 WW-Awf premies: lage, hoge en herzien. Hieronder worden de verschillende typen besproken en wanneer je welke mag toepassen: De lage WW premie (2,64% 2024) Deze premie ...
  • Wanneer moet een medewerker een vast contract (onbepaalde tijd) krijgen?

   Een medewerker met een tijdelijk contract heeft recht op een vast contract in de volgende gevallen: Opeenvolgende tijdelijke contracten worden automatisch een vast contract als bij de termijn van de opvolgende contracten de 3 jaar wordt overschreden. ...