Instellingen belasing werknemers boven pensioengerechtigde leeftijd instellen

Welke instellingen moet ik aanpassen bij een medewerker die pensioengerechtigd is?

Sinds 2017 zijn medewerkers boven de pensioengerechtigde leeftijd verzekerd voor de Ziektewet (ZW). Voor de andere sociale verzekeringen, de WW en de WAO/IVA/WGA, is de medewerker boven de pensioengerechtigde leeftijd niet verzekerd. In deze helpfile wordt uitgelegd welke stappen er ondernomen moeten worden wanneer een medewerker de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. 

Stap 1
Ga naar de Arbeidsrelatie van de medewerker.

Stap 2
Maak een nieuw contract aan, via de button 'Contract toevoegen'. 
 1. Kies: 'Een nieuw contract voor deze medewerker'
 2. Vink 'opvolger huidig contract' & 'neem contract instellingen over' aan.
 3. Voer bij Nr. Inkomensverhouding: 2 in. Dit is belangrijk voor de communicatie naar het UWV toe.
 4. Voer bij de datum de maand in dat de medewerker de pensioenleeftijd bereikt en dus pensioengerechtigd is. 
Klik op 'Volgende' en doorloop de schermen totdat je deze kunt bewaren. 

Stap 3
Ga naar de instellingen belasting en klik op het potlood achter de zojuist aangemaakte instellingen belasting om deze aan te passen. 
Controleer en wijzig zo nodig de volgende:
 1. Heffingskorting: vaak wordt de heffingskorting in het huidige dienstverband op 'Nee' gezet in verband met het pensioen dat de medewerker ontvangt. Vraag dit na bij de medewerker.
 2. Inkomensverhouding 
 3. De sociale verzekeringen, WW, WAG/IVA/WGA: deze staan op nee
 4. ZW: deze staat op ja. Stap 4
Kies voor bewaren om de instellingen op te slaan.

  • Related Articles

  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen.  Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Hoe voer ik een medewerker in?

   Je kunt verschillende typen medewerkers invoeren. Humanwave ondersteunt behalve contracten met werknemers en stagiaires ook contracten/afspraken met externen zoals gedetacheerden, uitzendkrachten, vrijwilligers en ZZP’ers. In deze helpfile wordt ...
  • Wat is het nummer inkomensverhouding (IKV) en wanneer moet ik deze aanpassen?

   Het nummer inkomensverhouding (vaak ook genoemd als dienstbetrekking nummer of afgekort IKV) wordt in de aangifte doorgegeven naar de Belastingdienst en UWV. De combinatie van nummer inkomensverhouding, burgerservicenummer en werkgever (het ...
  • Hoe stel ik een medewerker in die oproepkracht is?

   Heb je nul-uurders (oproepkrachten) in dienst, dan kun je deze medewerkers verlonen via Humanwave. In deze helpfile zullen we toelichten hoe je oproepkrachten kunt toevoegen aan Humanwave en hoe je het contract voor deze medewerkers klaar zet.  ...
  • Moet ik de reiskosten aanpassen wanneer mijn medewerker meer of minder gaat werken?

   Wanneer je medewerker een dag meer of minder gaat werken en je de maandelijkse reiskosten hebt gebaseerd op het aantal werkdagen in de week, dan moet je de reiskostenvergoeding handmatig aanpassen. Dit geld voor alle onkostenvergoedingen die ...