WW WAB controle rapport - Humanwave

Rapportage | WW WAB controle

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gaat er veel veranderen met betrekking tot de WW-premie.
 1. Is de premie hoog of laag?
 2. Moet deze herzien worden, en zo ja, waarom?
Om hier meer grip op te krijgen, hebben we een nieuw rapport ontwikkelt. De 'WW WAB controle'. In dit rapport kun je controleren welke medewerkers aan welke voorwaarden voldoen. Zo wordt in dit rapport weergegeven of de medewerker een BBL'er is, wat de leeftijd is en of de medewerker korter dan 2 maanden in dienst is geweest. Dit alles kan invloed hebben op de WW-premie en daarom wordt dit alles hier weergegeven. 

Wanneer je als werkgever onterecht het lage WW-tarief voor een medewerker hebt toegepast, dan zal dit herzien moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer een medewerker binnen twee maanden uit dienst gaat en het lage WW-tarief is berekend. Ook kan het komen door het overschrijden van de 30% norm en het contract minder dan 35 uur in de week bleek te zijn. Dit is iets waar je pas in december achter kan komen, waardoor de lage WW-premie van de medewerker herzien moet worden en hoog had moeten zijn. Tot slot kan het UWV bepalen dat de WW-premie hoog had moeten zijn in plaats van laag. Met al deze situaties wordt in het rapport 'WW WAB controle' rekening gehouden. 

Hieronder wordt elke kolom in het rapport 'WW WAB controle' uitgelegd.

 Kolom
 Omschrijving
 Medewerker 
 De naam van de medewerker
 Moet herzien worden?
 Ja of nee?
 Bedrijf
 Het bedrijf waar de medewerker een contract heeft
 BBL
 Is deze medewerker een BBL'er?
 Datum in dienst 
 Begindatum contract
 Datum uit dienst
 Einddatum contract 
 Inkomstenverhouding
 Nummer inkomstenverhouding
 Jaar
 Jaar dat de premie berekent is
 Periode van
 De eerste van opvolgende perioden binnen een inkomstenverhouding waar hoge of lage WW-premie is toegepast. 
 Periode tot
 De laatste van opvolgende perioden binnen een inkomstenverhouding waar de hoge of lage WW-premie is toegepast
 Leeftijd
 De leeftijd aan het begin van de periode
 WW Type
 Toegepaste WW type: Hoog, Laag, Laag-Herzien of NA 
 Minder dan twee maanden in dienst? 
 Ja of nee?
 Contracturen volgens UWV 
 Opgetelde UWV contracturen voor bovenstaande periode
 Gewerkte uren volgens UWV
 Opgetelde UWV gewerkte uren voor bovenstaande periode
 Percentage verschil
 Percentuele afwijking de contracturen en gewerkte uren
 Contract is meer dan 35 uur per week
 Ja of nee?
 WW laag
 De opgetelde lage premie voor bovenstaande perioden
 WW hoog
 De opgetelde hoge premie voor bovenstaande perioden
 WW herzien
 De opgetelde herziene premie voor bovenstaande perioden

  • Related Articles

  • Salaris: Controleer je WW/AWF afdracht

   De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 1 januari jongstleden in werking getreden. In de afgelopen periode hebben we een soepele overgang gemaakt naar de veranderingen die deze wet met zich mee brengt. Het blijft echter belangrijk om deze wet na te ...
  • Ik moet de lage WW-premie herzien, hoe doe ik dat?

   Vanaf 2020 kun je te maken krijgen met het herzien van de WW-premie. Bijvoorbeeld wanneer je werkt met vaste contracten waarbij structureel wordt overgewerkt of als je iemand met een vast arbeidscontract (onbepaalde tijd) in de proeftijd ontslaat. ...
  • Rapportage | Hoe kan ik controleren of bij iedereen de identificatie is geüpload?

   Een overzichtelijk personeelsdossier is van groot belang. Om de controle in de documenten te vermakkelijken, hebben wij een rapport ontwikkeld om in 1x te controleren wat de status is van bepaalde documenten bij de medewerkers.   Waarvoor kan ik dit ...
  • Hoe controleer ik of mijn contracten voldoen aan de WAB?

   In 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht gegaan. Met ingang van deze nieuwe wet- en regelgeving is het van belang dat de contracten zorgvuldig gecontroleerd worden. Dit is juist belangrijk omdat Humanwave aan de hand van deze instelling ...
  • Wanneer moet het laag toegepaste WW-tarief herzien worden?

   Het kan ook mogelijk zijn dat onterecht het lage WW-tarief toegepast is, maar dit het hoge tarief had moeten zijn. Dit kan in drie gevallen voorkomen: 1. De arbeidsovereenkomst eindigt uiterlijk twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking. Met ...