Stap 6: Persoonlijke voorkeuren instellen


Wanneer u toegang heeft tot humanwave kunt u de notificaties van het systeem ook per e-mail ontvangen. Deze e-mails dient u zelf in te stellen bij uw persoonlijke instellingen.


Let op: Bepaalde notificaties en e-mails kunt u alleen ontvangen wanneer u daarvoor binnen de organisatie aangewezen bent. Denk bijvoorbeeld aan het goedkeuren van verlof, declaraties of het op de hoogte worden gebracht van het verlopen van een contract.


Stap 1 
Op de home pagina klikt u rechts boven op uw naam:


Naam%20rechtsbovenin..jpg


Stap 2

U komt nu op uw persoonlijke profiel. Hier kunt u uw gegevens inzien en wijzigen. Ga naar het tabblad ‘Instellingen’:Persoonlijke%20instellingen..jpg

Kijk vervolgens onder 'Email notificaties'. Hier kunt u aanpassingen maken wat betreft de email notificaties door op het potloodje potlood.JPG te klikken rechts van de onderwerpen waar u notificaties van kunt krijgen (Verlof en verzuim, Declaraties, Herinneringen, Uren registratie).Stap 3

Per type herinnering is het mogelijk om in te stellen met welke frequentie u de herinneringen per e-mail wilt ontvangen. De herinneringen hebben wij standaard ingesteld op ‘Geen e-mail' ontvangen.De notificaties kunt u per verzoek, verzameld per dag of per week ontvangen. Bepaalde notificaties krijgt u alleen als u binnen de organisatie bent aangemerkt als geïnteresseerde in bepaalde gebeurtenissen en activiteiten.


Indien u kiest voor:
  • Per verzoek; dan wordt voor ieder verzoek dat naar u gestuurd wordt een e-mail verstuurd (voor verlof wordt ook een aanvraag in uw agenda gemaakt).
  • Per dag; de verzoeken van de vorige dag worden verzameld en 's ochtends rond zeven uur naar u gemaild.
  • Per week; de verzoeken van de vorige week worden maandagochtend verzameld en 's ochtends rond zeven uur naar u gemaild.

De basisinstellingen voor het gebruik van humanwave heeft u nu doorlopen. Om terug te keren naar uw dashboard klikt u op 'Home'.


Let op: Uw persoonlijke profiel is ook echt persoonlijk. Uw werkgever kan de gegevens die op uw persoonlijke profiel staan niet inzien. Het veranderen van gegevens op het persoonlijke profiel wordt dus ook niet door uw werkgever opgemerkt.