Hoe wijzig ik het salaris van een medewerker of andere afspraken?


Het kan voorkomen dat het salaris van een medewerker veranderd vanaf een bepaalde datum, zonder dat de andere afspraken veranderen. Het salaris kunt u in het contract wijzigen. Het is echter ook mogelijk dat het salaris wijzigt omdat de medewerker een nieuw contract krijgt. Kijk hiervoor bij ‘Hoe verleng ik het contract van een medewerker?’. Hieronder wordt uitgelegd hoe het salaris aangepast kan worden in het huidige contract.


Stap 1

Ga naar de hoofdpagina van uw organisatie.


Hoofdpagina%20organisatie.jpg


Stap 2

Klik op de naam van de medewerker waarvan u het salaris wilt wijzigen.


medewerker%20aanklikken..jpgStap 3

In het profiel van de medewerker klikt u links in de menubalk op 'Arbeidsrelatie'.


arbeidsrelaties..jpg


Stap 4

Onder het tabblad 'Afspraken' vindt u het salaris.

Afspraken..jpgStap 5

Indien u op het potlood klikt, krijgt u drie opties:


Aanpassen%20salaris..jpg


  1. Het salaris aanpassen vanaf een bepaalde datum: Dit doet u als bijvoorbeeld het fte is gewijzigd of de medewerker een salarisverhoging heeft gehad. Het vorige salaris zal dan een eindatum krijgen. Voorbeeld: Bovenstaande medewerker krijgt een salaris verhoging per 1-6-2014 naar 2.050,00 euro, het oude salaris is 1.950,00 euro. U kiest dan voor 'Aanpassen vanaf een bepaalde datum'. In het volgende scherm vult u als datum 1-6-2014 in en als salaris 2.050,00 euro. Het salaris van 1.950,00 krijgt een einddatum van 31-5-2014. 
  2. Huidige aanpassen: Dit doet u indien u een foutief salaris heeft ingevoerd. VoorbeeldU heeft een salaris van 2.050,00 euro ingevoerd maar dit had 2.000,00 euro moeten zijn. De ingevoerde gegevens worden dan overschreven.
  3. Maak een historische aan: Dit doet u als u het dossier wilt verrijken met oude salarisgegevens. Voorbeeld: De medewerker had van 1-1-2012 tot 31-12-2012 een salaris van 1.850,00 euro. Stap 6

U kunt er in deze stap ook voor kiezen om het salaris in zijn geheel te verwijderen. Hou hierbij rekening met het feit dat deze medewerker dan niet meer verloond kan worden.