Hoe voeg ik bedrijfsmiddelen toe?


Het toevoegen van bedrijfsmiddelen kunt u zowel op organisatieniveau als op medewerkerniveau doen. Dit wil zeggen dat u vanuit het profiel van de medewerker een bedrijfsmiddel kunt toevoegen, maar ook vanuit de organisatiepagina. In onderstaande stappen wordt eerst ingegaan op het toevoegen van bedrijfsmiddelen vanaf de organisatiepagina. Vervolgens wordt uitgelegd hoe u per medewerker in het profiel bedrijfsmiddelen kunt toevoegen.


Stap 1

Ga naar de hoofdpagina van uw organisatie. 


Hoofdpagina%20organisatie.jpgStap 2

Klik links in het menu op 'Bedrijfsmiddelen'.


Bedrijfsmiddelen..jpgStap 3

Wanneer er al eerder bedrijfsmiddelen zijn toegevoegd ziet u deze in een overzicht. Achter het bedrijfsmiddel ziet u of deze nog beschikbaar is en of deze in gebruik is door een medewerker. Om dit aan te passen klikt u oppotlood.JPG. Voor het toevoegen van een bedrijfsmiddel klikt u op :


bedrijfsmidden%20aanpassen_toevoegen..jpgStap 4

In het venster dat geopend wordt wanneer u op het klikt kiest u het soort bedrijfsmiddel dat u wilt toevoegen:


Bedrijfsmiddel%20toevoegen..jpg


Wanneer u de juiste gegevens heeft ingevoerd en deze heeft opgeslagen, is het nieuwe bedrijfsmiddel in de lijst terug te zien.


Toewijzen aan een medewerker


  • Het bedrijfsmiddel is nu beschikbaar en kan toegewezen worden aan een medewerker. Om het bedrijfsmiddel toe te wijzen aan een medewerker klikt u op 'Toewijzen' achter het betreffende bedrijfsmiddel dat u iemand toe wilt wijzen:bedrijfsmiddel%20toewijzen..jpg


  • Wanneer u de medewerker heeft geselecteerd en de overige gegevens heeft ingevoerd is het bedrijfsmiddel gekoppeld aan de medewerker. Deze wordt in het personeelsdossier toegevoegd. 


Bedrijfsmiddel toevoegen vanuit profiel van de medewerker


Stap 1

Ga naar de hoofdpagina van uw organisatie:

Hoofdpagina%20organisatie.jpg


Stap 2

Klik op de naam van de medewerker waarbij u een bedrijfsmiddel wilt toevoegen.


medewerker%20aanklikken..jpgStap 3

Ga in het menu aan de linkerkant naar 'Bedrijfsmiddelen'. 


Bedrijfsmiddelen..jpg

 


Stap 4

Klik op de  om een bedrijfsmiddel toe te voegen.


bedrijfsmiddel%20toevoegen%20medewerker..jpgStap 5

Selecteer het gewenste bedrijfsmiddel dat u aan de medewerker wilt toewijzen.


Stap 6

U krijgt de keuze een nieuw bedrijfsmiddel toe te wijzen of een beschikbaar bedrijfsmiddel toe te wijzen. Selecteer 'Nieuw' wanneer het bedrijfsmiddel nog niet eerder in de organisatie toegevoegd is. Selecteer 'Beschikbaar' wanneer deze eerder is ingevoerd, maar op dit moment nog geen eigenaar heeft. In de volgende stappen wordt om specifieke gegevens gevraagd betreffende het bedrijfsmiddel. Na het opslaan van deze gegevens is het bedrijfsmiddel zowel in het medewerker profiel als op de organisatie hoofdpagina te zien.