Hoe kan ik notificaties en e-mails ontvangen?


Binnen humanwave worden voor alle gebeurtenissen die op u betrekking hebben, notificaties gemaakt. Deze notificaties kunnen eventueel naar u gemaild worden. Hieronder worden oorzaken beschreven waarom u geen e-mail ontvangt.


E-mail

Wanneer u binnen de organisatie aangewezen bent om notificatie's of e-mails te ontvangen voor bepaalde gebeurtenissen is het van belang dat u dit ook instelt in uw persoonlijke instellingen. Uw werkgever heeft in de organisatie ingesteld dat u op de hoogte gehouden zal worden, maar u dient in uw eigen persoonlijke instellingen nog aan te geven met welke frequentie u per e-mail herinnerd wilt worden. Voor hulp bij het instellen klikt u hier.


Notificaties

Het kan gebeuren dat u alle instellingen goed heeft staan en dat afgesproken is dat uw notificaties zult krijgen van bepaalde gebeurtenissen binnen de organisatie, maar u toch geen notificaties ontvangt. Overleg dan met uw werkgever of alle instellingen op organisatieniveau juist staan. Het kan zijn dat bij het verlof/verzuim en de werkstroom ingesteld is dat alleen de managers van de organisatie op de hoogte worden gehouden of een specifieke medewerker, en bijvoorbeeld niet de medewerkers die ondergeschikten hebben.


Let op: Bepaalde notificaties en e-mails kunt u alleen ontvangen wanneer u daarvoor binnen de organisatie aangewezen bent. Denk bijvoorbeeld aan het goedkeuren van verlof, declaraties of het verlopen van een contract. Overleg met uw werkgever of en waarvoor u op de hoogte gehouden dient te worden binnen de organisatie.