Gebruikte iconen in humanwave


Humanwave gebruikt bepaalde kleuren en iconen op verschillende plaatsen in de applicatie. Hieronder vindt u een verklaring voor de meest gebruikte iconen. 


Gebruikt u om nieuwe gegevens aan te maken

Gebruikt u om gegevens te wijzigen

Open een aanvraag om te beoordelen

Annuleer een aanvraag (deze komt dan te vervallen)
(de gegevens bestaan nog wel maar worden niet meer in saldi meegenomen).

Weggooien/verwijderen (de gegevens zijn dan weg en kunnen niet meer teruggehaald worden).

Het downloaden van een bestand

Instellingen

Email adres
Telefoonnummer
Adres

Dit gegeven dient u verplicht in te vullen

Inhoud van het veld is niet geldig

Verlof, ATV, studieverlof, bijzonderverlof, zwangerschapsverlof, camaliteitenverlof, zorgverlof invoeren.

Verlof voor dokter/tandarts invoeren

Ziek melden

Overuren rapporteren

Plus uren rapporteren
Min uren rapporteren

Indienen extra gewerkte uren.

Verlofuren kopen

Verlofuren verkopen

Declaraties indienen


Exporteer rapporten naar de organisatie Documenten